ADL bedömning inför särskilt boende

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter ska vid fråga från biståndshandläggare, göra en ADL-bedömning som komplement till ansökan om särskilt boende.

  • Ha en dialog med biståndshandläggare om det finns frågor eller funderingar. ADL bedömningen ska i första hand omfatta P-ADL.
  • Arbetsterapeuten väljer metod och bedömningsinstrument utifrån vad som är lämpligt. Tex ADL taxonomin eller SUNNAAS ADL index.
  •  Arbetsterapeut eller fysioterapeut har fyra veckor (20 arbetsdagar) på sig att göra bedömning. Om bedömningen sker på tillfällig placering ska den ske inom sju arbetsdagar.
  • Bedömningen ska skickas i Lifecare eller via internpost till aktuell biståndshandläggare. OMS, myndighetskontoret, Ljungadahlsgatan 2A

Version: 20220225
Fastställd av:
Seila Mujic

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2024