ADL bedömning inför särskilt boende

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter ska vid fråga från biståndshandläggare, göra en ADL-bedömning som komplement till ansökan om särskilt boende.

  • Fråga om bedömning ska innehålla en specifik frågeställning.
  • Biståndshandläggaren ska ha informerat personen om syftet med bedömningen och fått godkännande att ta kontakten med arbetsterapeut och fysioterapeut samt att ta del av bedömningen.
  • SUNNAAS ADL- index ska användas. Skriv i kommentarsfältet där aktivitetsutförandet behöver förtydligas. gäller framförallt om:
    • Behov av hjälp av annan person eller motivering kan göra det själv, men gör det inte.
    • Kan själv och gör det med hjälpåtgärder.
  •  Arbetsterapeut eller fysioterapeut har fyra veckor på sig att göra bedömning och skicka den till biståndshandläggaren.
  • Viktigt att ha en dialog vid frågor eller funderingar
  • Skriv ut bedömningen och skicka via internpost till aktuell biståndshandläggare. OMS, myndighetskontoret, Ljungadahlsgatan 2A

Version: 2019-05-02
Fastställd av:
Emma Rodin

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019