Undersökning av sittande

Checklista för arbetsterapeut och fysioterapeut vid undersökning av sittande

Patienten bör sitta på fast underlag exempelvis brits, köksstol, pall.

Anamnes

Inspektion

 • Kyfos
 • Skolios
 • Rotation
 • Axlarnas position
 • Huvudets position i förhållande till lodlinjen
 • Kroppens position i förhållande till mittlinjen
 •  Inspektion av befintlig rullstol, vart är den sliten/nedsutten?

Aktiv undersökning

Patienten gör själv

 • Hållning tippa bäckenet framåt och bakåt.
 • Balans
 1. För patienten framåt, bakåt och i sidled. Kan hen komma tillbaka till neutralläge?
 2. Be hen lyfta armarna framåt-uppåt, se om hen kan bibehålla balansen.

Passiv undersökning

Bäckenet

 • Position av crista iliaca (lateralflexion) lägg händerna på varsin sida för att se  eventuell nivåskillnad.
  Vid nivåskillnad läggs en kil under den lägre sidan av crista för att bedöma om bäckenet är fixerat eller rörligt.
 • Tippa bäckenet framåt och bakåt. Förläng räckvidd med exempelvis ett vårdbälte.
 • Rotation knäna i samma position. Stabilisera motsatt knä och tryck SIPS framåt för att testa rotation.
 • Palpation av tuber ischii. För in händerna under sittbensknölarna. Spetsiga sittbensknölar= ökad risk för trycksår.

Nedre extremitet

 • Höftflexion patienten lutar sig framåt alternativt lyft benet uppåt.
 • Knäextension bedöma hamstringslängd. OBS, se till att patienten håller en rak rygg.
 • Rörelser i fotled (dorsal- och plantarflexion) trampa symaskin alternativt passivt rörelseuttag.

Checklista: Undersökning i sittande , 379.9 kB.

Version: 2016-06-15
Fastställd av: Avdelningschef kommunrehab
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 augusti 2022