Bedömningsinstrument för fysioterapeuter

I Växjö kommun använder fysioterapeuter i första hand följande bedömningsinstrument.

Vid bedömning av Kroppsfunktioner

Generell Motorisk Funktionsbedömning (GMF)

Används vid bedömning av funktionsspecifikt hjälpberoende, smärta och otrygghet. Instrumentet är inte diagnosspecifikt utan kan användas för äldre med olika multipla funktionsnedsättningar och/eller diagnoser. Mer information kan du hitta på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Funktionellt balanstest för geriatriska patienter (FBG)

FBG används av fysioterapeuter för att bedöma balans i fyra olika vardagliga förflyttningsmoment.
Blankett för funktionellt balanstest , 8.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Timed Up and Go (TUG)

Används av fysioterapeuter vid bedömning av balans och funktionell rörelseförmåga.
Patienten reser sig upp från en stol och går 3 meter fram och tillbaka och sätter sig ner igen.
Manual och blankett TUG , 51.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Chairstandtest (CST)

Mäter benstyrka genom max uppresningar från en stol under 30 sek.
Länk till manual. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ashworth

Mäter ökad muskeltonus och spasticitet. Ashworthscale , 96.2 kB, öppnas i nytt fönster.

0-5 skalan

Muskelfunktionstest enligt Janda.

Självskattningsinstrument

Falls Efficacy Scale - FES (S)
FES (S) används av fysioterapeut eller arbetsterapeut för att bedöma patientens tilltro till balans. Kallas även för "Upplevd balans - utföra aktiviteter utan att falla." Hittas i G-katalogen, kommunrehab, rutiner.

Hälsoenkät

EQ-5D-5L Länk till instrumentet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borgs CR-10 skala
Självskattning av andfåddhet , 146 kB.

Borgs RPE-skala

Självskattning av den egenupplevda fysiska ansträngningsgraden. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Fler bedömningsinstrument finns i G-katalogen

Version: 2018-01-16
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022