Bedömningsinstrument för fysioterapeuter

I Växjö kommun använder fysioterapeuter i första hand följande bedömningsinstrument.

Vid bedömning av Kroppsfunktioner

Bedömningsinstrumenten hittas i Teams digitala postrummet.

Generell Motorisk Funktionsbedömning (GMF)

Används vid bedömning av funktionsspecifikt hjälpberoende, smärta och otrygghet. Instrumentet är inte diagnosspecifikt utan kan användas för äldre med olika multipla funktionsnedsättningar och/eller diagnoser.

Funktionellt balanstest för geriatriska patienter (FBG)

FBG används av fysioterapeuter för att bedöma balans i fyra olika vardagliga förflyttningsmoment.
Blankett för funktionellt balanstest , 8.6 kB.

Timed Up and Go (TUG)

Används av fysioterapeuter vid bedömning av balans och funktionell rörelseförmåga.
Patienten reser sig upp från en stol och går 3 meter fram och tillbaka och sätter sig ner igen.
Manual och blankett TUG , 51.9 kB.

Chairstandtest (CST)

Mäter benstyrka genom max uppresningar från en stol under 30 sek.

Ashworth

Mäter ökad muskeltonus och spasticitet. Ashworthscale , 96.2 kB.

0-5 skalan

Muskelfunktionstest enligt Janda.

Självskattningsinstrument

Falls Efficacy Scale - FES (S)

FES (S) används av fysioterapeut eller arbetsterapeut för att bedöma patientens tilltro till balans. Kallas även för "Upplevd balans - utföra aktiviteter utan att falla." Hittas i Teams digitala postrummet.

Hälsoenkät

EQ-5D-5L Länk till annan webbplats.

Borgs CR-10 skala

Självskattning av andfåddhet , 146 kB.

Borgs RPE-skala

Självskattning av den egenupplevda fysiska ansträgningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024