Bedömningsinstrument för arbetsterapeuter

I Växjö kommun använder arbetsterapeuter i första hand följande bedömningsinstrument.

Vid bedömning av ADL- förmåga

ADL-taxonomin

Instrumentet rekommenderas som grundinstrument för arbetsterapeuter i Växjö kommun.

ADL-taxonomin är ett instrument för att bedömma aktivitetsförmågan och består av en manual och bedömningsblankett/cirkeldiagram (ADL-taxonomi - en bedömning av aktivitetsförmåga, 2001, nytryck 2011. Törnquist och Sonn). Bedömningen kan ske genom intervju och/eller observation. Se även Växjös lathund. , 139.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Sunnaas ADL-Index

Information om instrumentet Sunnaas, här finns även manual och protokoll. Länk till annan webbplats.

Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Syfte med COPM är att skapa en grund för målsättning och upptäcka förändringar i en klients uppfattning om sin förmåga vid utförandet av olika aktiviteter över tid.
Information om COPM på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kognition

Kognitiv checklista vid arbetsterapeutisk bedömning av ADL-förmåga. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tänkt att använda som ett komplement till ADL-taxonomin.

SjälvskattningsinstrumentFalls Efficacy Scale - FES (S)

FES (S) används av fysioterapeut eller arbetsterapeut för att bedöma patientens tilltro till balans. Kallas även för "Upplevd balans - utföra aktiviteter utan att falla." Hittas i Teams

Hälsoenkät

EQ-5D-5L Länk till instrumentet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler instrument finns i Teams - Allmänt -Digitala postrummet

Version: 2018-01-1
Fastställd av: Avdelningschef kommunrehab
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2022