Bedömningsinstrument för arbetsterapeuter

I Växjö kommun använder arbetsterapeuter i första hand följande bedömningsinstrument.

Vid bedömning av ADL- förmåga

ADL-taxonomin

Instrumentet rekommenderas som grundinstrument för arbetsterapeuter i Växjö kommun.

ADL-taxonomin är ett instrument för att bedömma aktivitetsförmågan och består av en manual och bedömningsblankett/cirkeldiagram. Törnquist, K. & Sonn, U. (2022). ADL-Taxonomin® - en bedömning av aktivitetsförmåga. Sveriges Arbetsterapeuter"

Formulär finns i Teams och på sveriges arbetsterapeuter. Lösenord finns på sidan 43 i manualen.

Bedömningen kan ske genom intervju och/eller observation. 

Sunnaas ADL-Index

Information om instrumentet Sunnaas, här finns även manual och protokoll. Länk till annan webbplats.

Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Syfte med COPM är att skapa en grund för målsättning och upptäcka förändringar i en klients uppfattning om sin förmåga vid utförandet av olika aktiviteter över tid.

Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförandet – observationsunderlag för bedömning av ADL-förmåga

Lidström Holmqvist, K. (2023). Checklista vid kognitiva svårigheter i aktivitetsutförandet – observationsunderlag för bedömning av ADL-förmåga. Sveriges Arbetsterapeuter.

Formulär finns i teams och i manualen.

SjälvskattningsinstrumentFalls Efficacy Scale - FES (S)

FES (S) används av fysioterapeut eller arbetsterapeut för att bedöma patientens tilltro till balans. Kallas även för "Upplevd balans - utföra aktiviteter utan att falla." Hittas i Teams

Hälsoenkät

Information om EQ-5D-5L Länk till annan webbplats.

EQ-5D-5L Länk till instrumentet. Länk till annan webbplats.

Fler instrument finns i Teams - Allmänt -Digitala postrummet

Version: 20230127
Fastställd av: Avdelningschef kommunrehab
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 april 2023