Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidrag finns för att anpassa bostadens fasta funktioner efter patientens individuella behov. Här finns ett åtgärdsprogram för legitimerad personal vid bostadsanpassning.

Lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har till ändamål att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer mer funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Patienten ansöker själv om den åtgärd han/hon önskar bidrag till. Ansökan ska kompletteras med ett intyg som styrker funktions/aktivitetsnedsättningen. Arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig kan skriva intyg som följer med ansökan.

Handläggningen påbörjas först när en fullständig ansökan inkommit till Växjö kommuns handläggare. 

Läs mer om bostadsanpassning på vaxjo.se Länk till annan webbplats.där kan du även hitta ansökningsblanketten.


Åtgärdsprogram för bostadsanpassning

 Insamling av data

 • Intervjua patienten och eventuellt andra berörda.
 • Vilket är funktionshindret? Är det varaktigt?
 • I vilken aktivitet och situation finns problemet?
 • Observation i aktivitet.
 • Är annat boende aktuellt eller planerat?

Problemformulering

 • Beskriv funktions och aktivitetsnedsättningen/ förmågan i den aktuella aktiviteten/situationen.
 • Används förflyttningshjälpmedel? Vilket? Andra hjälpmedel som har betydelse för aktivitetsutförandet?
 • Har andra lösningar eller strategier provats innan ansökan om BAB?
 • Om hjälpmedel provats, vilka? (till exempel badbräda)

Bostadens utformning; tillgänglighet och hinder
Beskriv bostaden t ex trappor, trösklar, typ av bostad, läge, våningsplan, planlösning, hiss, antal rum.

Målformulering
Vad är målet?

Bedömning

 • Är bostadsanpassning nödvändigt? Varför?
 • Blir patienten självständig? Behövs hjälp eller assistans? Risk? Värdering av svårighet/hinder.

Intygsskrivning
Uppgifter som ska framgå av intyget, se lathund för intygsskrivare BAB. Länk till annan webbplats. Måste finnas en klar koppling mellan intyget och den sökta åtgärden. Intygsmall finns i Procapita under sökordet administrativ handläggning.

Åtgärdsförslag
Åtgärdsförslag kan göras av intygsskrivaren, men ska då vara separerat från intyget och är ingen journalhandling.

Intyg
Intyg lämnas eller skickas till patienten, tillsammans med ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och följebrev med information till sökande. Följebrev, här kommer ditt intyg. , 259.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Information till patienten
Informera patienten om ärendegången i Bostadsanpassningsprocessen. Patienten ansöker själv om den åtgärd han/hon önskar bidrag till, vilket ska framgå av ansökan. Ansökan ska kompletteras med ett intyg som styrker funktions/aktivitetsnedsättningen, och skickas till Växjö kommun.

Handläggningen påbörjas först när en fullständig ansökan inkommit till Växjö kommuns handläggare.

Spisvakt
Bedömningsunderlag för bedömning av spisvakt för arbetsterapeuter. , 83.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Åtgärdsförslag för spisvaktsinstallation. , 69.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Version: 2018-01-16
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2019