Fallpreventionsrutin

Fallpreventionsrutin för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Personer med fallrisk ska erbjudas gemensamt hembesök av arbetsterapeut och fysioterapeut för bedömning.

Vid alla nya ärenden i Rehabtelefonen med personer i ordinärt boende ställs följande frågor för att identifiera fallrisk/fallrädsla:

"Har du/patienten fallit under det senaste året?"

"Är du/patienten rädd för att falla?"

Eller fråga patient/närstående/omsorgspersonal:

"Tror du att han/hon kommer att falla inom de närmaste månaderna om ingen förebyggande åtgärd sätts in?"

Personer med fallrisk kan även identifieras via vårdplanering eller teamkonferens, till exempel fallrisk enligt senior Alert, fallavvikelse eller fallrisk identifierad av baspersonal.

Bedömningar och insatser genomförs enligt Rutin fallprevention.

Uppföljning med utvärdering av insatser sker inom tre månader.

Förbygg fall i hemmet, innehåller checklista för miljön och tips på daglig träning.

Version: 2016-09-12
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018