Fallpreventionsrutin

Fallpreventionsrutin för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Personer med fallrisk ska erbjudas gemensamt hembesök av arbetsterapeut och fysioterapeut för bedömning.

Vid alla nya ärenden med personer i ordinärt boende ställs följande frågor för att identifiera fallrisk/fallrädsla:

"Har du/patienten fallit under det senaste året?"

"Är du/patienten rädd för att falla?"

Eller fråga patient/närstående/omsorgspersonal:

"Tror du att han/hon kommer att falla inom de närmaste månaderna om ingen förebyggande åtgärd sätts in?"

Personer med fallrisk kan även identifieras via vårdplanering eller teamkonferens, till exempel fallrisk enligt senior Alert, fallavvikelse eller fallrisk identifierad av baspersonal.

Bedömningar och insatser genomförs enligt Rutin fallprevention , 195.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Uppföljning med utvärdering av insatser , 195.7 kB, öppnas i nytt fönster. sker inom tre månader.

Förbygg fall i hemmet , 1 MB, öppnas i nytt fönster., innehåller checklista för miljön och tips på daglig träning.

Version: 2020-09-18
Fastställd av: MAR
Dokumentansvarig: Åsa Ranagård

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021