Inför planerad höft- eller ryggoperation

Information och frågemanual vid inkommande samtal till arbetsterapeut eller fysioterapeut -preoperativ höft och rygg. 

Vid planerad höftoperation

Frågor

Har du haft kontakt med oss i kommunrehab förut?
Har du fått några restriktioner? Om inte kan du fråga i samband med inskrivningsbesöket?
Har du några hjälpmedel idag eller haft det tidigare?
Hur är din förmåga till att utföra aktivitet idag?
Hur ser din hemmiljö ut kring höjd på toalett, höjd på säng?
Hur lång är du? (längden påverkar behovet av anpassning av miljön t.ex. vid sitthöjder)

Informera om de vanligaste restriktionerna:
1. Du ska vara försiktig med kraftig framåtböjning i höftleden.
2. Du ska vara försiktig med vridning när du står på det opererade benet.

Information
Några hjälpmedel som kan bli aktuella att införskaffa själv: strumppådragare, griptång, kildyna/dynor, kryckor.
De hjälpmedel som vi förskriver vid behov är: förhöjning till säng/fåtölj (klossar), toalettförhöjning/fristående toalett.

Vi kan erbjuda dig ett hembesök och då tillkommer en avgift för besöket. Ärendet lämnas till ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du kan alltid höra av dig till oss efter operationen om det har uppstått nya behov!

  • Dokumentera samtalet i procapita om ärendet avslutas i telefonen och inget hembesök önskas. Ge informationen till ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut på området kring att operation ska genomföras.


Vid planerad ryggoperation

Frågor
Har du haft kontakt med oss i kommunrehab förut?
Vet du om du kommer att få några restriktioner? Om inte kan du fråga i samband med inskrivningsbesöket?
Har du några hjälpmedel idag eller haft det tidigare?
Hur är din förmåga till att utföra aktivitet idag?
Hur ser din hemmiljö ut kring höjd på toalett, höjd på säng?
Hur lång är du? (längden påverkar behovet av anpassning av miljön t.ex. vid sitthöjder)

Information
Några hjälpmedel som kan bli aktuella att införskaffa själv: strumppådragare, griptång, kildyna/dynor, kryckor.
De hjälpmedel som vi förskriver vid behov är: förhöjning till säng/fåtölj (klossar), toalettförhöjning/fristående toalett.

Vi kan erbjuda dig ett hembesök och då tillkommer en avgift för besöket. Ärendet lämnas till ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du kan alltid höra av dig till oss efter operationen om det har uppstått nya behov!

  • Dokumentera samtalet i procapita om ärendet avslutas i telefonen och inget hembesök önskas. Ge informationen till ansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut på området kring att operation ska genomföras.

Version: 2017-12-28
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: Gunilla Petersson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juli 2020