Reparation, rekonditionering och förebyggande underhåll

Vid reparation och rekonditionering av medicintekniska produkter

Maila till Kundtjänst på Hjälpmedelsverksamheten

 • De förskrivare som har tillgång till Sesam gör istället en aktivitet i Sesam
 • Kontakta Hjälpmedelsverksamheten på telefon vid behov.

Vid reparation och rekonditionering av specialanpassade produkter

 • Maila till Kundtjänst på Hjälpmedelsverksamheten
 • De enheter som har tillgång till Sesam gör istället en aktivitet i Sesam
 • Kontakta Hjälpmedelsverksamheten på telefon vid behov.
 • Förskrivare kontaktas av hjälpmedelstekniker om specialanpassad produkt behöver utrangeras.

Reparation och rekonditionering utförs enligt leverantörens anvisningar. Specialanpassning utförs enligt lokal rutin. 

Vid utbyte av defekta medicintekniska produkter

Besiktning av personlyftar

 • Förstagångsprovning utförs på stationär personlyft (taklyft) enligt fastställt protokoll. Personlyften (taklyften) får inte användas före utförd förstagångsprovning.
 • Besiktning utförs varje år på personlyftar enligt fastställt protokoll. Samtliga personlyftar ska märkas med kontrollmärke när besiktning har utförts.
 • Besiktning av personlyftar i enheternas grundutrustning initieras och utförs av Hjälpmedelsverksamheten. Protokoll på besiktning ska lämnas till respektive enhetschef.

Förebyggande underhåll

 • utförs årligen på medicinteknisk utrustning t.ex. blodtrycksmanschett, blodsockerapparat. sugar m.m.
 • utförs enligt krav och/eller rekommendationer som givits av tillverkare eller leverantör.  
 • utförs enligt framtaget underhållsschema och protokoll.
 • uppföljning sker i produktregister.

Version: 2021-01-14
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2024