Reparation, rekonditionering och förebyggande underhåll

Vid reparation och rekonditionering av medicintekniska produkter

Maila till Kundtjänst på Hjälpmedelsverksamheten

 • De förskrivare som har tillgång till Sesam gör istället en aktivitet i Sesam
 • Kontakta Hjälpmedelsverksamheten på telefon vid behov.

Vid reparation och rekonditionering av specialanpassade produkter

 • Maila till Kundtjänst på Hjälpmedelsverksamheten
 • De enheter som har tillgång till Sesam gör istället en aktivitet i Sesam
 • Kontakta Hjälpmedelsverksamheten på telefon vid behov.
 • Förskrivare kontaktas av hjälpmedelstekniker om specialanpassad produkt behöver utrangeras.

Reparation och rekonditionering utförs enligt leverantörens anvisningar. Specialanpassning utförs enligt lokal rutin. 

Vid utbyte av defekta medicintekniska produkter

Vid reparation och rekonditionering av hyrda medicintekniska produkter

 • Se kontaktuppgifter på respektive medicinteknisk produkt.
 • Kontakta Hjälpmedelsverksamheten på telefon ifall leverantör ej går att kontakta.

Besiktning av personlyftar

 • Förstagångsprovning utförs på stationär personlyft (taklyft) enligt fastställt protokoll. Personlyften (taklyften) får inte användas före utförd förstagångsprovning.
 • Besiktning utförs varje år på personlyftar enligt fastställt protokoll. Samtliga personlyftar ska märkas med kontrollmärke när besiktning har utförts.
 • Besiktning av personlyftar i enheternas grundutrustning initieras och utförs av Hjälpmedelsverksamheten. Protokoll på besiktning ska lämnas till respektive enhetschef.

Förebyggande underhåll

 • utförs årligen på medicinteknisk utrustning t.ex. blodtrycksmanschett, blodsockerapparat. sugar m.m.
 • utförs enligt krav och/eller rekommendationer som givits av tillverkare eller leverantör.  
 • utförs enligt framtaget underhållsschema och protokoll.
 • uppföljning sker i produktregister.

Version: 2021-01-14
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2022