Fritt val

För förskrivare

Här hittar du den information och de formulär du behöver för att kunna erbjuda Fritt val av hjälpmedel till de brukare du möter i arbetet. 

Att erbjuda Fritt Val enligt egenvårdsbeslut.

 1. Börja med att läsa igenom Förskrivningsprocessen , 5.3 MB. (sid 62).
  Information om användarens ansvar vid köp av konsumentprodukter, se handboken Konsumentprodukter som hjälpmedel , 3.5 MB.(se särskilt sidan 34).
 2. Ge brukaren information och instruktion om vad det innebär att göra ett fritt val, se Information om Fritt val till dig som använder hjälpmedel. , 153.8 kB. Försäkra dig om att hjälpmedelsanvändaren kan och vill ta ansvar för hela eller delar av förskrivningsprocessen.
 3. Om du och brukaren är överens om att brukaren kan göra ett fritt val se Funktion på rekvisition för inköp -Fritt val av hjälpmedel. , 57.8 kB. Där hittar du i så fall de uppgifter som ska skrivas in på rekvisitionen, nämligen benämning, funktion och pris. Om uppgifter om pris på aktuell produkt/tillbehör inte finns, kontakta kundtjänst på Hjälpmedelsverksamheten.
 4. Fyll i Rekvisitionen vid inköp av hjälpmedel , 65.9 kB. där finns även bilagt köpinformation.

  Skriv ut rekvisitionen i 2 ex. Lämna originalet till brukaren och poängtera att rekvisitionen alltid ska lämnas till butiken/e-butik. OBS! Du som förskrivare skickar kopia på rekvisitionen med internpost till kundtjänst på Hjälpmedelsverksamheten, som måste ha detta för att kunna fullfölja registreringen och betalningen.
 5. För de hjälpmedel där leverantören kräver eller rekommenderar service och underhåll t.ex. rullstol eller säng se Information till förskrivare om service och underhåll. , 32.2 kB.

  Om det finns ett servicekonto knutet till hjälpmedlet ska du lämna information om hur det fungerar och hur stort belopp som finns att utnyttja, (se funktion på rekvisition för inköp -Fritt val av hjälpmedel ovan). Lämna till brukaren Information om rekvisition för service och underhåll av Hjälpmedel i Fritt val , 40.1 kB. till brukaren.

  Om uppgifter om pris på service och underhåll för aktuell produkt inte finns, kontakta kundtjänst på Hjälpmedelsverksamheten.

  När hjälpmedlet behöver rekvisition för service eller underhåll hänvisa dem till kundtjänst på Hjälpmedelsverksamheten telefon 0470-43070
 6. Dokumentera i patientjournal.
 7. Egenvårdbeslutet ska följas upp och dokumenteras i patientjournalen.

Version: 2021-02-25
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: JG MC

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2024