Blanketter

Blanketter - hur och när de används

Beställning

Beställning och hämtning av hyrd vårdsäng , 30.3 kB.
Nuvarande avtal från Invacare, även vid köp av vårdsäng och inköp av hyrd vårdsäng

Beställning och hämtning av hyrd personlyft , 27.9 kB.
Nuvarande avtal från Invacare

Hämtning av personlyft , 23.2 kB.
Hyrd från Guldmann (tidigare avtal)

Proformalån
Används när behov finns att prova icke upphandlat hjälpmedel före beställning enligt rutin för proformalån , 42 kB.

Reparation/transport/hämtning

Arbetsorder hjälpmedel , 77 kB.
Används vid behov av hämtning eller reparation av hjälpmedel för de som inte är användare av Websesam

Arbetsmaterial förskrivare

Anvisning specialanpassning , 47.3 kB.
Länk till annan webbplats.
Används då brukarens behov inte kan tillgodoses med befintliga hjälpmedel eller anpassningar, se
rutin för specialanpassningar , 58.5 kB.

Övrigt

Informationsblankett , 109.7 kB.
Används vid förskrivning av hjälpmedel och lämnas till brukaren.

Utlämning av hjälpmedel från CLV

Blankett , 53.5 kB. som används vid utlämning av hjälpmedel från Centrallasarettet Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2024