Blanketter

Blanketter - hur och när de används

Beställning

Beställning av hjälpmedel utanför sortiment
Används om produkt inte finns inlagd i Sesam eller om du inte är användare av Websesam, och för förskrivare vid beställning från utprovningslagret.

Beställning och hämtning av hyrd vårdsäng
Nuvarande avtal från Invacare, även vid köp av vårdsäng och inköp av hyrd vårdsäng

Beställning och hämtning av hyrd personlyft
Nuvarande avtal från Invacare

Hämtning av personlyft
Hyrd från Guldmann (tidigare avtal)

Proformalån
Används när behov finns att prova icke upphandlat hjälpmedel före beställning enligt rutin för proformalån

Reparation/transport/hämtning

Arbetsorder hjälpmedel
Används vid behov av hämtning eller reparation av hjälpmedel för de som inte är användare av Websesam

Arbetsmaterial förskrivare

Anvisning specialanpassning
länk till annan webbplats
Används då brukarens behov inte kan tillgodoses med befintliga hjälpmedel eller anpassningar, se
rutin för specialanpassningar

Övrigt

Ärendeanmälan till arbetsterapeut och fysioterapeut
Används då enheter faxar ärendeanmälan till arbetsterapeut och fysioterapeut, eller då ärendeanmälan tas emot direkt av arbetsterapeut eller fysioterapeut ( ej i rehabtelefonen )

Förskrivningsblankett
Används vid förskrivning av hjälpmedel, kopia lämnas till brukaren.

Version: 2021-02-12
Fastställd av: Avdelningschef kommunrehab
Dokumentansvarig: MC och JG

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021