Blanketter

Blanketter - hur och när de används

Beställning

Beställning av hjälpmedel utanför sortiment , 154.9 kB.
Används om produkt inte finns inlagd i Sesam eller om du inte är användare av Websesam, och för förskrivare vid beställning från utprovningslagret.

Beställning och hämtning av hyrd vårdsäng , 30.3 kB.
Nuvarande avtal från Invacare, även vid köp av vårdsäng och inköp av hyrd vårdsäng

Beställning och hämtning av hyrd personlyft , 27.9 kB.
Nuvarande avtal från Invacare

Hämtning av personlyft , 23.2 kB.
Hyrd från Guldmann (tidigare avtal)

Proformalån
Används när behov finns att prova icke upphandlat hjälpmedel före beställning enligt rutin för proformalån , 42 kB.

Reparation/transport/hämtning

Arbetsorder hjälpmedel , 77 kB.
Används vid behov av hämtning eller reparation av hjälpmedel för de som inte är användare av Websesam

Arbetsmaterial förskrivare

Anvisning specialanpassning , 47.3 kB.
Länk till annan webbplats.
Används då brukarens behov inte kan tillgodoses med befintliga hjälpmedel eller anpassningar, se
rutin för specialanpassningar , 57.5 kB.

Övrigt

Ärendeanmälan till arbetsterapeut och fysioterapeut
Används då enheter faxar ärendeanmälan till arbetsterapeut och fysioterapeut, eller då ärendeanmälan tas emot direkt av arbetsterapeut eller fysioterapeut ( ej i rehabtelefonen )

Informationsblankett , 69 kB.
Används vid förskrivning av hjälpmedel och lämnas till brukaren.

Blankett för utlämning av hjälpmedel från CLV , 70.7 kB.

Används vid utlämning av hjälpmedel från Centrallasarettet Växjö

Version: 2021-05-25
Fastställd av: Avdelningschef kommunrehab
Dokumentansvarig: MC och JG

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022