Längre laddningstider än vanligt på Omsorgens handböcker den 5-6/12

 Den 5-6/12 kan Omsorgens handböcker stundvis ladda långsammare än vanligt på grund av underhåll på sidan.

Stäng meddelande

Proformalån

Proformalån är ett lån av artikel från leverantör utan köpkrav eller annan kostnad förutom returkostnad.

  1. Förskrivare rådfrågar hjälpmedelskonsulent om val av artikel och tar kontakt med leverantör för att se om proformalån är möjligt. Se även rutin för referensgrupp.
  2. Vid beställning följs rutin på avsedd blankett.

Version: 2013-04-09
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018