Specialanpassning

Specialanpassning av hjälpmedel

Om brukarens behov inte kan tillgodoses genom val av hjälpmedel eller anpassningar av dessa kan specialanpassning vara ett alternativ.

Specialanpassning utförs av hjälpmedelstekniker med särskild kompetens på området och kan göras genom att kombinera produkter på ett sätt som tillverkaren/tillverkarna ej avsett genom att göra förändringar på befintlig produkt, genom tillverkning av ny produkt eller genom att använda ett hjälpmedel på ett sätt som tillverkaren ej avsett.  

Specialanpassning utförs efter skriftlig anvisning , 44.3 kB. från förskrivare. Förskrivaren ansvarar för den slutgiltiga produkten.
 
Vid specialanpassning av ett hjälpmedel krävs att brukaren informeras om eventuella risker samt att den som utför specialanpassningen gör en riskanalys. Förskrivaren ska avgöra om nyttan med specialanpassningen är så stor att eventuella risker är acceptabla.

Lokal rutin för specialanpassning. , 57.5 kB.

Version: 2018-07-03
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2022