Hur arbetsterapeut och fysioterapeut beställer hjälpmedel

Beställning av hjälpmedel

Sker i WebSesam. Förskrivningar ska vara utförda senast klockan 15.00 dagen före önskad leveransdag. För att underlätta lagerhållning och planering är målet att merparten av förskrivningarna bör ske tidigare under dagen.

Om behov av hjälpmedel uppstår med kort varsel (akut) avhämtning inom en timme, så kontakta kundtjänst via telefon kortnr. 7013. Vid senare avhämtning använd mail.

Förskrivning ska alltid ha kommentar om leveransdatum och om hämtning förmiddag eller eftermiddag.

Direktförskrivning

Direktförskrivning används endast om förskrivning i WebSesam inte är möjlig, till exempel om förskrivare befinner sig hemma hos patienten och behöver komplettera eller utföra förskrivning. Då kontaktas kundtjänst som utför en direktförskrivning för hämtning av hjälpmedel till berörd förskrivare alt. brukare. Beställer eventuell transport vid behov.

Ny artikel som ej finns inlagd i Sesam

Maila till Hjälpmedelsverksamheten. Ange önskad artikel, artikelnummer, leverantör och tidigare ordernummer eller individnummer på hjälpmedel som brukaren har. Kundtjänst förskriver i Sesam och mailar förskrivaren när det är gjort.

Hjälpmedel som utgått ur sortimentet men som finns kvar i lager endast för bedömning, ej synliga i Sesam

Hjälpmedlen finns i förråd i utprovningsrum.

Brukare med skyddad identitet

I fall där brukaren har skyddad identitet får brukarens hemadress aldrig anges som leveransadress. Leveransadress är i detta fall Mejselgatan samt till berörd förskrivare. Följ rutin , 68.4 kB. för beställning av hjälpmedel till brukare med skyddad identitet.

Akut behov av säng eller golvlyft 

Vid akut behov av säng eller golvlyft i ordinärt boende kontaktar förskrivare alltid Invacare i första hand. Telefon: 070–2686281, 070–2192637. Beställningsblankett som finns i medicintekniska handboken skickas av förskrivare så snart som möjligt till Invacare, även då beställningen är gjord via telefon.

Om Invacare inte har möjlighet att leverera enligt behov kontaktas Kundmottagningen för beställning av säng eller golvlyft från beredskapslagret. Telefon: MEX 7013. Om leverans ska kunna ske samma dag måste kundmottagningen kontaktas senast klockan 12.00. Transportören måste kontaktas om akutleverans minst 3 timmar innan utkörning.

OBS även då golvlyft levereras från beredskapslagret måste förskrivare skicka beställningsblankett som finns i medicintekniska handboken så snart som möjligt till Invacare. Detta för att Invacare måste leverera ny golvlyft till vårt beredskapslager snarast möjligt samt för registrering i Sesam. 

Rutin för beställning av stationär lyft (taklyft) i ordinärt boende

 1. Behov av stationär lyft uppstår.
 2. Ansvarig förskrivare ansöker om stationär lyft i referensgrupp.
 3. Ansvarig förskrivare kontaktar Hjälpmedelstekniker via arbetsorder ställd till utegrupp i Sesam.
 4. Ansvarig hjälpmedelstekniker:
  • Tillsammans med ansvarig förskrivare bedömer förutsättningarna för att montera stationär lyft samt vilken modell som är lämplig.
  • Kontaktar fastighetsägaren för tillstånd att montera stationär lyft.
  • Projekterar och begär offert av leverantör.
  • Stämmer av offert mot eget lager.
  • Skickar avstämd offert till ansvarig förskrivare/chef för godkännande.
  • Gör beställningen via kundtjänst.
 5. Leverantör eller hjälpmedelstekniker monterar och besiktigar stationär lyft.
 6. Hjälpmedelstekniker kontaktar ansvarig förskrivare efter installation.
 7. Ansvarig förskrivare kontaktar enhetschef för utbildning av personal innan användning.

Version: 2024-01-19

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2024