Längre laddningstider än vanligt på Omsorgens handböcker den 5-6/12

 Den 5-6/12 kan Omsorgens handböcker stundvis ladda långsammare än vanligt på grund av underhåll på sidan.

Stäng meddelande

Hur arbetsterapeut och fysioterapeut beställer hjälpmedel

Beställning av hjälpmedel

Sker i WebSesam. Förskrivningar ska vara utförda senast klockan 14.30 dagen före önskad leveransdag. För att underlätta lagerhållning och planering är målet att merparten av förskrivningarna bör ske tidigare under dagen.

Om behov av hjälpmedel uppstår med kort varsel (akut) så finns möjlighet att beställa hjälpmedel vardagar mellan klockan 07.30-08.00 och 15.00-16.00 på tel. 796101.

Förskrivning ska ha kommentar om annat leveransdatum önskas än vad som står på ordern

Direktförskrivning

Sker i Sesam. Direktförskrivning används endast vid de tillfällen hjälpmedelsbehovet måste tillgodoses med kort varsel och inte kunnat planeras.

Direktförskrivning används endast när förskrivaren är på Hjälpmedelsverksamheten alt. om förskrivning i WebSesam inte är möjlig, till exempel om förskrivare befinner sig hemma hos patienten och behöver komplettera eller utföra förskrivning kontaktas kundtjänst som utför en direktförskrivning för hämtning av hjälpmedel till berörd förskrivare alt. brukare. Beställer eventuell transport vid behov.

Ny artikel som ej finns inlagd i Sesam

Faxa avsedd beställningsblankett till Hjälpmedelsverksamheten. Förskrivare fyller i patientens namn och personnummer på blanketten. Kundtjänst förskriver i Sesam och faxar förskrivaren när det är gjort.

Beställning av reservdelar och tillbehör som finns i lager men ej är upplagda i Sesam

Beställning sker på avsedd beställningsblankett. Kundtjänst plockar dessa artiklar och sänder med ordinarie transport till Vallgatan.

Beställning av hjälpmedel som utgått ur sortimentet men som finns kvar i lager endast för bedömning, ej synliga i Sesam

Beställning sker på avsedd beställningsblankett. Kundtjänst plockar dessa artiklar och sänder med ordinarie transport till Vallgatan.

Brukare med skyddad identitet

I fall där brukaren har skyddad identitet får brukarens hemadress aldrig anges som leveransadress. Leveransadress är i detta fall Vallgatan samt till berörd förskrivare. Följ rutin för beställning av hjälpmedel till brukare med skyddad identitet.

Rutin för beställning av stationär lyft (taklyft) i ordinärt boende

 1. Behov av stationär lyft uppstår.
 2. Ansvarig förskrivare ansöker om stationär lyft i referensgrupp.
 3. Ansvarig förskrivare kontaktar Hjälpmedelstekniker på HjälpmedelsCentrum telefon 0470-79 61 00.
 4. Hjälpmedelstekniker:
  • Tillsammans med ansvarig förskrivare bedömer förutsättningarna för att montera stationär lyft samt vilken modell som är lämplig.
  • Kontaktar fastighetsägaren för tillstånd att montera stationär lyft.
  • Projekterar och begär offert av leverantör.
  • Skickar offert till ansvarig chef för avstämning.
  • Informera förskrivare om lösningen fungerar enligt planering.
  • Gör beställningen.
 5. Leverantör monterar stationär lyft.
 6. Hjälpmedelstekniker besiktigar stationär lyft.
 7. Hjälpmedelstekniker kontaktar ansvarig förskrivare efter installation.
 8. Ansvarig förskrivare kontaktar enhetschef för utbildning av personal innan användning.

Version: 2020-06-30
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: JG MC  

Text

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2020