Korttidslån/hyra och viss försäljning av hjälpmedel

Korttidslån – upp till 14 dagar

Bakgrund

Personer som tillfälligt vistas i Växjö kommun eller som är i behov att ha ett hjälpmedel med sig t.ex. på en resa eller i sitt fritidsboende kan låna dessa från Hjälpmedelsverksamheten mot en korttidshyra.

Brukaren svarar själv för kostnaden för hjälpmedlet och eventuella transporter.

Ansvarsfrågan

Under förutsättning att den som hyr ut hjälpmedlet till hyrestagaren under 14 dagar endast ger råd av generell karaktär är det inte att betrakta som en hälso- och sjukvårdsinsats och behöver inte journalföras.

Om personen hyr hjälpmedlet och samtidigt önskar få råd om eller utprovning av lämpligt hjälpmedel kan det anses som en hälso- och sjukvårdsinsats som då ska förskrivas och journalföras.

Ansvaret för de hjälpmedel som hyrs ut från VHMV (Växjö kommuns hjälpmedelsverksamhet) har VHMV. Du som låntagare ansvarar själv för att hjälpmedlet används på rätt sätt eftersom utlåningen inte sker enligt sedvanliga bedömnings-, utprovnings- och uppföljningsrutiner.

Hyrestagaren är ansvarig för att hjälpmedlet hanteras och sköts enligt produktens bruksanvisning. Om onormal förslitning eller skada uppstått kan hyrestagaren bli ersättningsskyldig.

Lånet avser endast tillfälliga behov och omfattar följande hjälpmedel under förutsättning att de finns tillgängliga i befintligt sortiment. VHMC kan i dagsläget erbjuda privatpersoner att hyra följande produkter

  • Standardrullstol
  • Standardrollator
  • Toalettförhöjning fristående
  • Portabla ramper

Om du som låntagare önskar hyra ett hjälpmedel som inte finns inom ramen för befintliga produkter hänvisar vi dig att själv kontakta det företag som tillhandahåller den aktuella produkten. 

Tabell över hjälpmedel och kostnad

Typ av hjälpmedel


Kostnad


Standardrullstol


350 kr


Standardrollator


225 kr


Toalettförhöjning fristående                                                                                  


115 kr


Portabla ramper


115 krHyran debiteras efter återlämning och betalning sker mot faktura. Lånet administreras av Hjälpmedelsverksamheten.

Lån av hjälpmedel, upp till tre månader, till extern vårdgivare, företag, myndighet

Bakgrund

I vissa fall kan det vara aktuellt att hyra ut hjälpmedel för kortare perioder maximalt tre månader till externa vårdgivare/företag/myndighet el dylikt i samband med särskilda aktiviteter eller annat.

Hjälpmedelsverksamheten kan då hyra ut vissa hjälpmedel. Kostnaderna regleras enligt nedan och hyran tas ut av respektive huvudman.

Lånet avser endast tillfälliga behov/aktiviteter och omfattar följande hjälpmedel under förutsättning att de finns tillgängliga i befintligt sortiment.

  • Standardrullstol
  • Standardrollator
  • Toalettförhöjning fristående
Tabell över hjälpmedel och kostnad

Typ av hjälpmedel


Kostnad


Standardrullstol


550 kr/mån


Standardrollator


325 kr/mån


Toalettförhöjning fristående                                                                                  


215 kr/månHyran debiteras efter återlämning och betalning sker mot faktura. Lånet administreras av Hjälpmedelsverksamheten.

Försäljning av hjälpmedel till Migrationsverket

Enklare hjälpmedel
Faktisk kostnad + kostnad för bedömning och handläggning enligt aktuell timkostnad

ID-märkta hjälpmedel
Faktisk kostnad + kostnad för bedömning och handläggning enligt aktuell timkostnad.

Försäljningen administreras av Hjälpmedelsverksamheten

Version: 2021-02-01
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: JG MC

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2024