Service och underhåll

Service och underhåll av syrgas.

Patientbunden syrgas

Utrustning till patientbunden syrgas sköts av MFT och MTA.

Syrgas i kommunalt förråd

Kommunen ansvarar för service och underhåll av regulatorer i kommunala förråd.

Årlig kontroll av medicinteknisk utrustning, se lokal instruktion.

Vid behov av ny regulator eller utrustning, se lokal instruktion.

Version: 2002-10-14
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård