Ansvar

Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för patientbunden syrgas om sjuksköterska övertagit läkemedelsansvaret.

Ansvaret innefattar, leveranskontroll, iordningställande, administrering, förvaring, säkerhet, information, rekvisition och retur.

Sjuksköterska med ansvarar för läkemedelsförråd har ansvar för enhetens syrgasförråd. Ansvaret innefattar, leveranskontroll, förvaring, säkerhet, information, rekvisition och retur.

Enhetschef på respektive enhet ansvarar för förvaringsutrymmet för syrgas och att detta kontrolleras av Räddningstjänsten.

"Överenskommelse angående syrgas mellan kommun och landsting" , 90.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Version: 2002-10-14
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård