Ansvar

Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för patientbunden syrgas om sjuksköterska övertagit läkemedelsansvaret.

Ansvaret innefattar, leveranskontroll, iordningställande, administrering, förvaring, säkerhet, information, rekvisition och retur.

Sjuksköterska med ansvarar för läkemedelsförråd har ansvar för enhetens syrgasförråd. Ansvaret innefattar, leveranskontroll, förvaring, säkerhet, information, rekvisition och retur.

Enhetschef på respektive enhet ansvarar för förvaringsutrymmet för syrgas och att detta kontrolleras av Räddningstjänsten.

Överenskommelse om syrgas i Kronobergs län , 90.4 kB.

Version: 2002-10-14
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård