Avvikelseregistering

Här hittar du information om avvikelseregistering

En avvikelse ska skrivas när det inte blev som vi hade tänkt. Det kan vara exempelvis vara om en sårbehandling får skjutas upp på grund av tidsbrist eller missas. En avvikelse ska också alltid skrivas om ett trycksår uppstår. Om ett sår inte behandlats på rätt sätt utifrån dokumenterad sårplan och ansvarig sjuksköterska inte informerats om anledningen så kan det också vara en grund till avvikelse. En sårbehandlingsordination ska bara brytas om det finns en god orsak till det, val av förband är en ordination som ska följas upp av ansvarig sjuksköterska.

Vad ska rapporteras?

  • Trycksår oavsett hos vilken vårdgivare det har uppkommit.
  • Sår som uppstår på grund av olycka, sårskada.
  • Utebliven sårbehandling.
  • Felaktigt använt eller hanterat sårvårdsmaterial t ex fel sida mot såret, kontraindicerat material.
  • Kompression som inte utförts enligt ordination.
  • Sårbehandling som inte utförts enligt ordination.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2023