Undertrycksbehandling VAC och Pico 14

Här hittar du information om behandling med undertryck.

Utbildningsfilm

Här hittar du en utbildningsfilm om undertrycksbehandling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställning

Material till behandling med undertrycks beställs via marknadsplatsen. Har du problem att hitta det du söker så ta kontakt med sårsjuksköterska.

Instruktioner

Här kan du hitta omläggningsanvisning , 452 kB, öppnas i nytt fönster. från tillverkaren och återförsäljaren.

Här hittar du patientinformation , 1 MB, öppnas i nytt fönster. vid behandling med undertryck.

Här hittar du behandlingsanvisningar/indikationer , 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. från tillverkare och återförsäljare.

Här hittar du en intruktionsfilm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från tillverkaren.

Viktigt att veta vid omläggning

Upphandlad flergångspump (VAC) är just nu upphandlad och beställs via marknadsplatsen, tillverkaren är 3M. Samma pump används flera gånger, därför kallas det flergångspump. Flergångspumpen har en kanister kopplad till förband och pump som samlar upp vätskan. Byte av kanister görs i regel en gång/vecka eller oftare vid behov.

Undertrycksbehandling med flergångspump, VAC, ska ge ett kontinuerligt tryck som är viktigt att upprätthålla enligt ordination. Har behandlingen avbrutits på grund av ett larm så har vi 120 minuter på oss att åtgärda larmet innan hela förbandet behöver bytas.

Engångspump är just nu upphandlad från Smith and Nephew och heter Pico 14. Pumpen används i 14 dagar därefter kasseras den, därför kallas det för engångspump. Engångspumpen samlar upp vätskan i förbandet och vid mättnad behöver därför hela förbandet bytas. Förbandet behöver bytas en gång per vecka eller oftare vid behov.

VAC respektive Pico får bara användas tillsammans med material från respektive tillverkare. Svart svamp från smith and nephew ska alltså inte användas vid behandling med VAC och vice versa.

Svart svamp

Svart svamp används till både till VAC och Pico.

Svart svamp får inte ligga mot frisk hud och ska inte gå ut över sårkanterna.

Svart svamp får inte stoppas ned i caviteter där vi inte kan se botten med ögat. Då kan vit svamp användas istället eller ordinerar ordinatören ett förband som kan kapsla in den svarta svampen.

Svart svamp får inte läggas diret över ben, brosk eller senor. Där ska en vit svamp (white foam) ligga som skydd. Svart svamp kan sedan läggas över den vita svampen om det behövs. Det ska vara ordinerat av ordinatören, men uppmärksammar du blottat ben, sena eller brosk ska du omgående meddela det till ordinatören. Har du vid behanlingstillfället ingen vit svamp med dig så använder du ett annat sterilt, fuktbevarande/fuktat förband så länge och pausar undertrycksbehandlingen.

Svart svamp ska inte pressas ned i sårhålan. Det ska lämna lite marginal för nya celler att växa till.

Vid undertrycksbehandling med VAC så kan svart svamp används för att bygga en "brygga" från sårområdet. Proben (slangen och dess fäste) som är kopplad till pumpen är hård och kan skapa tryck. Därför väljer ordinatören ofta att en brygga ska läggas till ett område som inte är utsatt för tryck. Svart svamp får inte ligga direkt mot huden, därför måste huden under skyddas av en adhesiv tranparent plastfilm som medföljer förbandet. Patienten ska inte ligga eller sitta på proben.

Vit svamp

Vit svamp (white foam) används som skydd i djupa kaviteter, över ben/brosk/senor i kombination med VAC. Undertrycket måste vara högre än vad PICO kan ge för att vätskan ska ta sig igenom den vita svampen. Vit svamp (white foam) kombineras ofta med svart svamp över. Vit svamp används alltså aldrig under PICO-förband.

Pico 14 (engångspump)

Ibland används Pico 14 på sår som har ben/brosk/senor blottade. För att skydda används salvkompress (Cuticerin eller Jelonet från tillverkare Smith & Nephew) istället för vit svamp (white foam). Det ska alltid vara ordinerat av en specialist när det finns blottat ben/brost/sena och en cirkulationsutredning ska alltid ha gjorts om såret sitter under knät.

Kerlix

Kerlix (vit gasväv) kan användas tillsammans med Pico, gasväven ska inte ligga mot hel hud. Kerlix ska inte pressas ned i sårhålan utan lämna utrymme för nya celler att växa till. Kerlix kan dela på sig och små trådar lämnas i sårhålan, därför är det är viktigt att spola och torka ur ordentligt. Kerlix är antiseptiskt.

Frekventa larm - tillfällig omläggning

En del områden på kroppen är svåra att få förbanden att hålla tätt vilket kan göra att undertryckspumpen larmar ofta. Det kan också vara problem med frekventa larm om såret vätskar mycket och en engångspump används. I de fallen kan PAS rådgöra med ordinatören om en alternativ, tillfällig behandling med annat materal kan användas i nödfall. Det kan vara exempelvis på obekväma tider, helger eller när dagens tidbok är full. Det ska dokumenteras noga i IVP vilket material som kan användas och vem som får utföra behandlingen. En del sårbehandlingar är inte lämpliga att delegera utan att den som tar emot delegeringen fått en genomgång i hur behandlingen ska utföras. Det är bra om det dokumenteras under hur lång tid uppehållet från undertryck får göras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2023