Delegering av sårbehandling

Delegering av sårbehandling kan göras till personal med god kännedom om hygienrutiner och behandlingsrutiner kring sår. Personal som ska sköta sårbehandlingen ska få en god genomgång av sjuksköterska så att hen känner sig trygg med uppgiften.

Avancerad sårbehandling

Delegering av avancerad sårbehandling ska göras individuellt och patientbundet. Ansvarig sjuksköterska bedömer om behandlingen kan delegeras eller inte. Om en behandling ska bedömas som avancerad eller inte kan bero bland annat på följande faktorer:

  • Sårets diagnos
  • Ankelarmindex
  • Infektionskänslighet
  • Lindning med kohesiva lindor
  • Aktiva förband
  • Sårets duration (svårtläkt sår)

Ett sår som behöver rensas klassas alltid som avancerad sårbehandling, likaså behandling med undertryck.

Debridering

Debridering med skarpa verktyg får bara utföras av den som har rätt kompetens och får bara delegeras i sådana fall där det är förenat med hög patientsäkerhet. Personer som utför debridering med skarpa verktyg ska ha god kännedom om tillvägagångsätt och risker samt vad som måste uppmärksammas i samband med den här delen av behandlingen och när det är kontraindicerat att debridera. Mer information om rengöring och debridering. Sjuksköterska som delegerar ut det här till annan personal måste verkligen förvissa sig om personens kompetens.

Uppföljning/kontinuitet

Alla sår, oavsett om de är svårläkta eller inte ska ha regelbunden uppföljning av ansvarig sjuksköterska även om det är delegerat till annan personal.

Patientansvarig sjuksköterska är i regel såransvarig. Om någon annan utses som såransvarig så ska det dokumenteras i journalen. Såransvarig ansvarar för att kontinuiteten upprätthålls. Det bör inte vara mer än 1-3 personer i ett team som behandlar såret.

Checklista för delegering av sårbehandling , 23.5 kB.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2023