Definition

Det finns i grund och botten två olika typer av sår. Det finns primärläkande sår och sekundärläkande sår.

Primärläkande sår

Med ett primärläkande sår är det möjligt att lägga sårkanterna mot varandra så huden kan växa samman och blodkärlen hittar varandra igen. Exempel på primärläkande sår är operationssår eller en hudfliksskada klass 1 a. Minimalt med ny vävnad behöver bildas och dessa sår läker oftast okomplicerat och inom 6 veckor.

Sekundärläkande sår

Ett sekundärläkande sår innebär att sårkanterna inte kan läggas mot varandra på grund av förlust av vävnad. Det kan uppstå av olika anledningar men exempelvis kärlsjukdom, tryckskada eller trauma. I ett sekundärläkande sår behöver nya vävnad och nya blodkärl bildas. Om läkningen kompliceras av läkningshämmande faktorer så kan det ta lång tid för såret att läka. Har såret varit öppet i över sex veckor räknas det som ”svårläkt.”

Alla sår går igenom sårläkningens faser, dessa faser är inte helt åtskilda men underlättar för förståelsen för läkningsprocessen. I väldigt stora drag kan processen sammanfattas såhär. Koagulationsfasen – blodkärlen drar ihop sig, blödningen stoppas. Blodplättar bildar tillsammans med fibrin ett skyddande koagel, i vissa sår. Inflammationsfasen – blodkärlen vidgar sig så att området runt såret blir rodnad och varm. Proteiner läcker ut från blodbanan, proteinerna binder vätska och området svullnar. Två olika ämnen frisätts i området som påverkar nerverna och smärta uppstår. I normalt läkande sår avtar inflammationsfasen efter några timmar. I svårläkta sår kan den här processen vara aktiv i större delen av sårläkningsprocessen. Nybildningsfasen – i en komplicerad process bildas nya epitelceller, bindväv och kapillärer. Cellerna växer från sårkanten och inåt. Mognadsfasen – ett skyddande lager bildas över de nya cellerna, det är detta vi kallar för ärrvävnad. Svårläkta sår – i ett svårläkt sår är den här processen mer störd av bakomliggande sjukdomar eller lokala faktorer i såret. Det finns ofta död vävnad inbladad, nekros eller fibrin. Fibrin är en gulaktig beläggning (lös eller hård) som ligger i strängar över sårbotten och består av seröst exudat, vita blodkropppar och bakterier. Nekros och fibrin är en reservoar för bakterier. Bakterier frisätter giftiga ämnen vilket gör att såret hela tiden är i inflammationsfasen. Död vävnad i såret kan också skapa syrebrist. Bakterierna som finns i död vävnad bildar en biofilm som gör att dem är svåra att bli av med. En del bakterier bildar ammoniak som kan skapa nekros och förhindra syresättning genom att höja pH-värdet. Är det för alkaliskt i såret stimuleras nedbrytning av protein som då stör flera tillväxtfaktorer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2023