Hygienrutiner

I det här avsnittet kan du läsa vilka hygienrutiner som gäller vid hantering av förbandsmaterial i förråd, vid transport, vid förvaring hos patient och sårbehandling med ren/steril metod.

Transportförpackning

Är ett skyddande transportemballage i regel av kartong som är förpackad med avdelningsförpackningar med samma produktinnehåll. Utsidan av förpackningen är smutsig och får aldrig tas med in i ett rent förråd.

Avdelningsförpackning

Är en skyddande ren förpackning för med produktförpackningar. Ska hanteras med desinficerade händer och förvaras i rent utrymme. Avdelningsförpackningen ska hanteras så lite som möjligt.

Produktförpackning

Är en skyddande förpackning för en enskild produkt. En öppnad produktförpackning med sterilt innehåll ska inte återförslutas och sparas utan ska kasseras.

Här hittar du en förklarande text och bild för olika förpackningar från vårdhandboken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leverans av produkter

 1. Mottagande och uppackningar av transportförpackningar ska ske utanför förbandsförrådet.
 2. Skydda arbetskläderna med plastförkläde
 3. Öppna transportförpackningen
 4. Tvätta händer med tvål och vatten vid behov
 5. Desinficera händerna
 6. Torka rullvagn eller avställningsyta med ytdesinfektion
 7. Desinficera händerna
 8. Plocka upp avdelningsförpackningarna och ställ på rullvagn/avlastningsyta
 9. Ta av plastförkläde
 10. Desinficera händerna
 11. Plocka in avdelningsförpackningarna i förrådet

Leveranskontroll vid mottagande

Transportförpackning och avdelningsförpackning ska vara intakta vid uppackning. Är någon av dessa tre förpackningar skadade så ska produkten reklameras och kasseras. Det gäller även produktförpackningar men dessa ska inte kontrolleras vid mottagande utan vid tillfälle för användning med anledning av att hanteringen ska begränsas.

Utbildningsfilm

Utbildningsfilm i handhavande av transportförpackningar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I förbandsförrådet ska endast sterila och höggradigt rena produkter förvaras. Förrådet kan vara ett rum med dörr som går att stänga eller skåp med dörr eller i låda som går att stänga.

Det ska finnas handsprit tillgängligt i närheten av förrådet.

Det ska finnas en namngiven person som har huvudansvar för förrådet som ansvarar för att

 • Hyllor rengörs en gång per månad
 • Golvet rengörs en gång per vecka
 • Kontrollerar utgångsdatum på produkter regelbundet och ser till så produkter med kortast hållbarhet ligger längst fram
 • Att det är ordning och reda i förrådet

Alla som använder förrådet ansvarar för att höggradigt rena förpackningar:

 • Hanteras med desinficerade händer
 • Förvaras torrt, dammfritt och skyddas från solljus och stora temperaturväxlingar
 • Inget förvaras på golvet i förrådet
 • Förband förvaras i avdelningsförpackningar
 • Avdelningsförpackningar och produktförpackningar hanteras så lite som möjligt

Transport

Vid transport av material från förråd till patientens hem ska produkterna skyddas så att renhetsgraden bibehålls. Så långt som det är möjligt ska hela avdelningsförpackningar transporteras och inte enstaka produktförpackningar.

Rena händer

Vid hantering av förband, produktförpackning eller avdelningsförpackning, så ska händerna desinficeras innan. Är händerna synligt smutsiga så ska händerna tvättas med tvål och varmt vatten innan desinficering.

Förvaringslåda med lock

I de fall en patient har ett sår som inte läker på mindre än två veckor så ska patienten ha två förvaringslådor med lock hemma hos sig (gäller både särskilt boende och hemsjukvård). Förvaringslådan får inte förvaras inne i badrum/toalett och ska undvikas att förvaras på golvet så långt det är möjligt.

Förvaringslåda 1

Ska innehålla förbandsmaterial och produkter i en rimlig mängd. Förbandsmaterial ska i största möjliga mån förvaras i avdelningsförpackningen. Är det inte möjligt så ska produktförpackningar förvaras i tillsluten ren plastpåse. Förvaringslådan ska rengöras noga en gång per månad med ytdesinfektion. Det är PAS som ansvarar för att rutinen följs.

Förvaringslåda 2

Ska innehålla handsprit, förkläde, handskar och ytdesinfektion. Innehållet i lådan ska endast användas i samband med sårbehandling. Förvaringslådan ska rengöras noga en gång per månad med ytdesinfektion. Det är PAS som ansvarar för att rutinen följs.

Transportering

Förbandsmaterial ska i största möjliga mån transporteras i avdelningsförpackning. Om det inte är möjligt eller rimligt så ska produktförpackningarna transporteras i en ren plastpåse. Plastpåsar som används för förvaring och transportering ska ha en viss renhetsgrad. Det har ex. plastpåsar för förvaring av mat så som fryspåsar eller zip-lockpåsar. Avdelningsförpackningen ska under transporten förvaras i en ren transportlåda med lock eller i en försluten plastpåse. I patientens hem ska materialet förflyttas från transportlåda/påse till förvaringslåda med desinficerade händer. Gäller både särskilt boende och hemsjukvården.

Förvaringslådor och transportlådor

Före användning av förvaringslåda och transportlåda ska de desinficeras noga genom att mekaniskt rengöras med ytdesinfektion. Finns det synlig smuts så ska lådan diskas med varmt vatten och diskmedel först.

Ryggsäck

I din ryggsäck kan du förvara förband i en liten låda med lock eller i en ren plastpåse. I lådan/påsen ska enstaka produktförpackningar förvaras som bedöms kunna behövas i akuta situationer. Lådan diskas i diskdesinfektor eller diskas med diskmedel och varmt vatten som efterföljs av att desinficeras med ytdesinfektion en gång per månad. Plastpåsen ska bytas varje gång material fylls på.

Material som tagits ut förrådet

Material som en gång tagits ut från förrådet till en patient får aldrig läggas tillbaks i förrådet utan ska kasseras om behovet har upphört.

Patientens hem

I patientens hem är målet att vi ska uppnå samma renhetgrad som i ett förbandsförråd. Hemma hos patienten förvarar vi förbandsmaterial i förvaringslådor.

Förvaringslåda med lock

I de fall en patient har ett sår som inte läker på mindre än en vecka så ska patienten ha två förvaringslådor med lock hemma hos sig (gäller både särskilt boende och hemsjukvård). Förvaringslådan får inte förvaras på inne i badrum/toalett och ska undvikas att förvaras på golvet så långt det är möjligt.

Förvaringslåda 1

Ska innehålla höggradigt rent förbandsmaterial och produkter för en veckas tid. Förbandsmaterial ska i största möjliga mån förvaras i avdelningsförpackningen. Är det inte möjligt så ska produktförpackningar förvaras i tillsluten höggradigt ren plastpåse. Förvaringslådan diskas i diskdesinfektor eller diskas med diskmedel och varmt vatten som efterföljs av att desinficeras med ytdesinfektion en gång per månad. Det är PAS som ansvarar för att rutinen följs.

Förvaringslåda 2

Ska innehålla handsprit, förkläde, handskar och ytdesinfektion. Innehållet i lådan ska endast användas i samband med sårbehandling. Förvaringslådan diskas i diskdesinfektor eller diskas med diskmedel och varmt vatten som efterföljs av att desinficeras med ytdesinfektion en gång per månad. Det är PAS som ansvarar för att rutinen följs.

Rena händer

Vid hantering av förband, produktförpackning eller avdelningsförpackning, så ska händerna desinficeras innan. Är händerna synligt smutsiga så ska händerna tvättas med tvål och varmt vatten innan desinficering.

Behandlingstillfälle

Vid ett sårbehandlingstillfälle används material från förvaringslådan. Materialet dukas upp på en yta som desinficerats med ytdesinfektion. Finns inte den möjligheten kan en avlastningsyta täckas med rent underlägg eller ett plastförkläde.

Öppnad produktförpackning

Material från produktförpackning som blir över får inte sparas utan ska kasseras. Det gäller både förband och engångsprodukter. Flergångsprodukter ex. tuber eller sårspolningsvätska som tagits ut ur förvaringslådan spritas av med ytdesinfektion innan det läggs ned i förvaringslådan igen. Alla flergångsprodukter ska kunna förslutas med tillhörande kork.

När behovet upphört

När behovet av att ha förvaringslådor hos patienten har upphört så ska förvaringslådorna rengöras. Om lådan ska transporteras smutsig kan den med fördel transporteras i en plastpåse eller sopsäck. Lådan och locket ska diskas med diskmedel och varmt vatten eller i diskdesinfektor. Innan lådan används till en annan patient så ska lådan och locket noggrant rengöras med ytdesinfektion.

Instrument för engångsbruk

Ringkyrett och andra instrument i plast, ex. sårslev och pincett är alltid engångs och ska inte återanvändas. Engångsverktyg kasseras alltid efter ett behandlingstillfälle.

Instrument för flergångsbruk

Instrument för flergångsbruk, exempelvis sax och pincett i rostfritt stål, ska vara höggradigt rena vid användning och förvaras förslutet i en ren plastlåda med lock.

Är instrumentet rent (diskat) inför användning gör följande:

 1. Decinficera genom att torka av med ytdesinfektion
 2. Lägg på ren yta och låt självtorka

Är instrumentet smutsigt efter patientnära användning gör följande:

 1. Diska instrument i diskdesinfektor (instrumenten ska torka i diskdesinfektorn).
 2. Förvara instrument i en ren låda med tätt förslutet lock.
 3. Instrumenten bibehåller sin höggradiga renhet i 7 dygn.
 4. Förvaringslådan ska diskas i diskdesinfektor eller diskas med diskmedel och varmt vatten efterföljt av att torkas med ytdesinfektion en gång per vecka för att behålla sin renhetsgrad.

Saknas tillgång till diskdesinfektor

Om din arbetsplats saknar tillgång till diskdesinfektor så ska smutsiga instrument tranporteras i försluten plastlåda med lock till närliggande diskdesinfektor i någon av kommunens verksamheter inom omsorgsförvaltningen. Lokala överenskommelser mellan kommunen och regionens vårdcentraler kan förekomma, ta reda på hur det fungerar på din arbetsplats.

Instrument som används till rena moment (ex. klippa i förband)

 1. Mekanisk rengöring med ytdesinfektion före och efter användning
 2. Lägg på ren yta och låt självtorka
 3. Förvara i en ren försluten plastpåse
 4. Ta en ny ren plastpåse efter varje desinficering
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2023