Hygienrutiner

I det här avsnittet kan du läsa vilka hygienrutiner som gäller vid hantering av förbandsmaterial i samband med behandling och i förråd samt förvaring hos patient.

Förvaring av material hemma hos patienten

Gäller på särskilt boende och i hemsjukvården.

Allt sårvårdsmaterial och tillhörande produkter ska hanteras med desinfekterade händer och arbetet ska utföras så att det rena bevaras rent. Basala hygienrutiner ska tillämpas! Länk till annan webbplats.

När sårbehandling beräknas förekomma vid upprepade tillfällen hemma hos en patient (oavsett boendeform) så ska ordinerat förbandsmaterial iordningställas i en plastlåda med lock som förvaras hos patienten.

Film om rutiner kring sårbehandling för sjuksköterskor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Använd plastlådor med lock. Locket ska gå att stänga och ha någon form av förslutningsklämmor. Lådorna bekostas av respektive team. Inhandlas efter kontakt med din chef.
 • Packa lådan med en mindre mängd material för att undvika onödigt spill.
 • Förvara materialet helst i sin avdelningsförpackning. Om detta inte är möjligt pga stora förpackningar etc väljer man i stället att lägga materialet i rena plastpåsar.
 • Lådan och dess material ska hanteras på samma sätt som i ett omläggningsförråd. All hantering av materialet ska ske med desinfekterade händer.
 • Placera inte materialet på annan oren yta. Viktigt att bevara materialets renhetsgrad fram till användning. Undvik att klippa i förbandsmaterialet.
 • Använt material, sterilt eller höggradigt rent ska inte läggas tillbaka i lådan.
 • När det behöver fyllas på med material i lådan tas detta med i en ren försluten plastpåse från förrådet till lådan.
 • Höggradigt rena instrument som används i samband med omläggningen tas med vid varje tillfälle. Ex sax och rostfri pincett.
 • Förvara inte lådan på golvet eller toaletten.
 • Plastlådan ska rengöras och desinfekteras 1 ggr/månad med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider ex Ytdesinfektion Dax plus. Synligt smutsig låda diskas först med rengöringsmedel och vatten, torkas torr och desinfekteras därefter med alkoholbaserad ytdesinfektionsmedel med tensider, genom att lådans olika in- och utsidor mekaniskt torkas av.

När behovet inte längre kvarstår av att ha förvaringslådan hos patienten ska den tömmas och överblivna engångsprodukter ska kasseras. Lådan ska därefter rengöras och desinfekteras, vilket lämpligast sker genom värmedesinfektion i en diskdesinfektor (ej spol). Om tillgång till diskdesinfektor saknas kan renhetsgraden upprätthållas genom ordentlig mekanisk rengöring (diskning) med rengöringsmedel och vatten. Lådan torkas torr och därefter torkas den (gnuggande rörelser) med papper och alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider ex Ytdesinfektion Dax Plus. Lådan är nu redo att användas till en ny patient. Fram till dess förvaras lådan i stängt skåp, lämpligen där övrig höggradigt rent material förvaras. Om det inte känns möjligt att rengöra lådan så att den blir ordentligt ren slängs den.

Såromläggning enligt ren rutin

Ren rutin tillämpas vid alla sår som inte kräver steril omläggning. Ren rutin innebär att sår rengörs med färsktappat, kroppstempererat kranvatten och att höggradigt rena instrument och omläggningsmaterial används.

Tillämpa basala hygienrutiner. Länk till annan webbplats.

 • Desinfektera händer och underarmar, använd rikligt med handsprit.
 • Ta fram höggradigt rena instrument och annat material som behövs.
 • Lägg allt åtkomligt på en rengjord och desinfekterad yta.
 • Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider alternativt motsvarande ytdesinfektionsservett för att rengöra och desinfektera ytan som ska användas (använd handskar). Här kan locket på omläggningslådan fungera som en uppdukningsbricka.
 • Har du ingen lämplig yta att använda kan ett rent underlägg användas, ex. ett engångsförkläde. Används underlägg är det viktigt att dessa förvarats rent fram till användandet.
 • Spola ur kranen ca 1 minut och tappa sedan upp kroppstempererat kranvatten i höggradigt rena kärl. Om möjligt duscha såret.
 • Arbeta hela tiden aseptiskt och växla inte mellan smutsigt och rent arbete. Byt handskar mellan smutsigt och rent arbete. Hantera handskarna så att renheten kan garanteras. Plocka inte i lådorna med förorenade handskar, innehållet i lådan blir då smutsigt.
 • Handdesinfektion ska utföras före och efter användning av handskar, sårvård och hantering av material.
 • Lägg inte tillbaks något du plockat ut från lådan i lådan igen.

Om tillgång till diskdesinfektor saknas kan renhetsgraden upprätthållas genom:

 • Mekanisk rengöring med vatten och rengöringsmedel och därefter placeras instrumenten i en märkt plastlåda/rostfritt kärl med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid i 5 minuter. (ex Ytdesinfektion Dax Plus) Föremålen ska vara täckta av lösningen. Föremålen torkas torra, kontrolleras att de är rena och förvaras därefter torrt och damfritt i låda med lock.
 • Skålar med släta ytor torkas av med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid efter mekanisk rengöring. Hållbarhetstiden för höggradigt rena instrument är 1 vecka. Används inte instrumenten inom denna tidsperiod, rekommenderas förnyad desinfektion. Hantering och förvaring av höggradigt rent och sterilt material i sårvårdsförråd

Såromläggning enligt ren rutin film Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varje enhet bör ha en eller flera förrådsansvariga sjuksköterskor som säkerställer att hygienrutinerna på enheten upprätthålls. Förrådsansvarig sjuksköterska ansvarar för följande:

 • Upprätthållande av hygienrutiner på enheten
 • Uppackning av nytt material vid leverans
 • Beställning av material
 • Ansvarar för att städning i förrådet blir gjord
 • Rengöring av hyllor 1 ggr/månad
 • Rengöring av golvet 1 ggr/vecka
 • Undviker för stora förråd av material
 • Packar upp nytt material så att produkterna med kortast hållbarhet ställs längst fram
 • Inga transportförpackningar får finnas i förrådet. Gäller även vid uppackning.

Hantering och förvaring av dessa produkter som förvaras i förrådet måste ske så att renhetsgraden bevaras från förpackning till patient. Transport till patient sker i sårvårdslåda eller väl skyddat i rena plastpåsar.

Alla som använder förrådet ansvarar för att upprätthålla följande:

 • Förpackningar och material hanteras med desinfekterade händer
 • Förpackningar och material förvaras torrt, dammfritt och på så sätt att onödigt plock av personalhänder sker.
 • Förpackningar ska skyddas mot solljus och stora temperaturväxlingar
 • Ingenting förvaras på golvet
 • Dörren ska alltid vara stängd
 • Material förvaras i sina avdelningsförpackningar så långt det är möjligt
 • Inga transportförpackningar får finnas i förrådet. Gäller även vid uppackning.
 • Sterilt och höggradigt rent material förvaras avskiljt, på separata hyllor
 • Höggradigt rena instrument förvaras i plastlåda med tätslutande lock eller rostfritt kärl med lock. Hållbarhetstiden för höggradigt rena instrument eller dess låda är 1 vecka.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 maj 2022