Basbedömning och basbehandling

Här hittar du information om vad som ska ingå i en utredning vid ett svårläkt sår.

Vårdprogram svårläkta sår

Här hittar du information om utredning vid svårläkta sår i vårdprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.i avsnitt 6.3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsfilm

Här hittar du en utbildningsfilm om utredning vid svårläkta sår. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anamnes

Här är en länk till ett utredningsstöd , 320.7 kB, öppnas i nytt fönster. som är framtaget i samverkan med region Kronoberg som ska användas när ett sår är eller bedöms bli svårläkt.

Alla svårläkta sår ska diagnostiseras för att patienten ska få rätt sårbehandling. Det är patientansvarig sjuksköterskas ansvar att involvera läkaren för att ställa diagnos. För att kunna ställa diagnosen måste sjuksköterskan samla in viktig information.

Teamarbete

Sårbehandling är ett teamarbete och det är ansvarig sjuksköterska som är arbetsledare.

Andningsträning, måltidshjälpmedel, sittställning, rörelseträning, avlastning med mera behöver övervägas och diskuteras med fysioterapeut och arbetsterapeut.

Patienten kan ha behov av andra instaser också, som läkare, dietist, logoped, kurator, fotvård, biståndshandläggare med flera.

Behandla grundorsaken

Behandla bakomliggande orsaker till såret och symtomen som finns. Optimera behandlingen för grundsjukdomar, ex. diabetes eller hjärtsvikt.

Lokal behandling

Vid ordination av lokalbehandling så ska valen av förband grundas på vilka läkningshämmande faktorer som finns i såret. Det innebär att du kan behöva en eller flera produkter/förband om flera läkningshämmande faktorer finns.

Utvärdera behandlingen

Utvärdera behandlingen. Har du uppnått satta mål/delmål?

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023