Bensvullnad

Här hittar du information om hur du ska tänka kring bensvullnad ur ett sårbehandlingsperspektiv och ett preventivt perspektiv.

Bensvullnad är ett symtom på en bakomliggande sjukdom som i första hand måste utredas och behandlas.

Att vara svullen om benen ökar risken för sårbildning markant, finns det redan sår så är bensvullnad en stark läkningshämmande faktor. Traumatiska sår uppstår oftare i samband med att en patient har bensvullnad på grund av att huden är mer skör, såren blir ofta svårläkta.

När du uppmärksammar att någon har obehandlad bensvullnad måste du agera. I vissa fall är det enkelt att förstå vad som gör att benen svullnar, exempelvis vid hjärtsvikt eller venös insufficiens. Men om bensvullnaden uppstår utan att det finns en känd bakomliggande diagnos så måste ansvarig sjuksköterska tillsammans med ansvarig läkare ta reda på orsaken.

Det viktigaste är att behandla den bakomliggande orsaken men samtidigt måste vi behandla symtomet direkt - svullnaden. Vi behandlar svullnaden lokalt med kompression.

Innan kompression påbörjas så ska ett ankelarmindex kontrolleras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2023