Kompression

Här kan du läsa viktig information om kompression.

Vårdprogram svårläkta sår

Här kan du läsa om kompression i vårdprogrammet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsfilm

Här hittar du en utbildningsfilm om kompression. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kärlstatus

Vid bensvullnad och vid sår under knävecket ska en kärlutredning alltid göras. Cirkulationen ska alltid utredas före kompressionsbehandling påbörjas.

Kompressionbehandling

Kompression ska ordineras, i regel av läkare eller kan det delegeras till distriktssjuksköterska eller annan med reell kompetens inom området.

När vi jobbar med kompression är det viktigt att vi har goda grundkunskaper om både kompressionslindning och kompressionsstrumpor.

Hur hårt ska lindan sitta?

Läs bruksanvisningen till de lindorna du ska behandla med. Där framgår hur många procents sträckning du ska linda med och hur många procents överlapp du ska ha genom lindningen. Om inte bruksanvisningen säger något annat så lindas det med samma sträckning från foten och upp till knävecket. Kompressionen blir automatiskt högre där underbenet är smalare.

Ibland har patienten annorlunda anatomi på underbenen. Ibland ser underbenen exempelvis ut som en upp och nedvänd flaska och då måste kompressionen anpassas efter det så tillståndet inte förvärras. Då kan polster användas för att göra underbenet konformat (liknar normal anatomi).

Kompressionlindor

Läs bruksanvisningen noga på de kompressionslindor du använder för att patienten ska få rätt kompressionsdos.

Kortsträckta/lågelastiska lindor.

Lågelastiska lindor är en bra behandling till de patienter som kontinuerligt använder sin vadmuskel, det vill säga är uppegående mer än att gå kortare sträckor inomhus. En lågelastisk linda behöver inte lindas av till natten men ofta har den glidit ned under dagen och utgör en trycksårsrisk om den sitter på dygnet runt. Har den glidit ned så ger den heller inte rätt kompression längre. Generellt så krävs det att även den lågelastiska lindan lindas om dagligen. Det finns även lågelastiska kohesiva lindor som kan sitta på i sju dagar.

Exempel på lågelastiska lindor: Comprilan. Coban 2.

OBS. Även lågelastiska lindor går att dra åt för hårt. Läs alltid bruksanvisningen som innehåller information om hur många procents sträckning och överlappning du ska använda för att få rätt kompression.

Långsträckta/Högelastiska lindor

Högelastiska lindor lämpar sig väl till patienter som har svårt att gå, är inaktiva eller är sängliggande/rullstolsburna. Högelastiska lindor ska lindas av till natten.

Exempel på högelastisk linda: Elodur

OBS. Högelastiska lindor går med enkelhet att linda på för hårt så att det kan göra skada på patienten. Läs alltid bruksanvisningen och följ den noga gällande hur många procents sträckning och överlappning du ska ha för att få rätt kompression.

Om du som sjuksköterska själv har god kunskap och god teknik för kompressionslindning och utför det på din patient dagligen så går det mycket väl att använda högelastiska lindor i samråd med läkaren. Men har du inte möjlighet att linda dagligen så kan det vara en god idé att istället välja en kohesiv linda (veckolinda) istället.

Kohesiva lindor

När du har lärt dig att linda med kohesiva lindor så ökar dem sannolikheten för att du lindar med rätt kompressionsdos. Veckolindor är det vi primärt ska välja om vi har en patient med sår nedanför knävecket.

De kohesiva lindorna ex. Coban 2 och Profore kan sitta i 7 dagar och de ger mycket god kompression på både aktiva och inaktiva personer. Lindas av sjuksköterska eller delegerad undersköterska som fått noggrann patientbunden genomgång av lindningen. Anledningen till det är att lindan kan sitta på flera dagar innan ett misstag upptäcks, den som lindar måste ha god kännedom om tekniken.

Coban 2 – en linda som är mycket enkel att linda med och där patienten ofta kan använda sina vanliga skor. Coban 2 är lågelastisk och fungerar bäst till personer som aktivt använder vadmuskulaturen men har kliniskt även gett gott resultat hos mer inaktiva personer. Coban 2 finns i reducerad dos för patienter med ankelindex mellan 0,5 till 0,7 och heter Coban 2 lite.

Profore 4 lagerssystem– innehåller en högelastisk linda och den ger en mycket god kompressionsbehandling åt inaktiva personer. Profore finns i reducerad dos för personer med ankelindex mellan 0,5 till 0,7 och heter Profore 3 lagerssystem.

Linda ben på rätt sätt för sjuksköterskor film Länk till annan webbplats.

När en patient har sår

När en patient har sår så är det att föredra att behandla med kompressionslindor tills såren är läkta. Därefter kan patienten behöva bra kompressionsstrumpor. En patient kan få kompressionsstrumpor utskrivna via vårdcentralen. Det krävs att det finns en diagnos och att personen uppfyller särskilda kriterier som region Kronoberg satt. Kirurgmottagningen skriver ut kompression åt patienter som uppfyller kriterier för kärlsjukdom i underbenen.

Följ länken till vårdgivarwebben för att ta del av riktlinjer gällande förskrivning av kompression. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023