Lokal sårbehandling och förband

Här kan du hitta information om lokal behandling av sår och olika förband.

Vårdprogram svårläkta sår

Här kan du läsa om principer för val av förband i avsnitt 9.4.5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och lokalbehandling av sår avsnitt 9.4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i vårdprogrammet.

Utbildningsfilm

Här hittar du en utbildningsfilm om bedömning av sår. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du en utbildningsfilm om steril omläggning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förband med förbehåll

För bedömning och ställningstagande till användning av:

  • Proteashämmare, kollagenförband, kontakta kommunens sårsjuksköterska.
  • Salvstrumpa förskrivs på recept av distriktssköterska med förskrivningsrätt.
  • Silverförband får ordineras av sårsjuksköterska och sjuksköterskor med rätt att ordinera silverförband. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för behandling och uppföljning, sårsjuksköterska ansvarar för utvärderingen.
  • Undertrycksbehandling med PICO - kontakta sårsjuksköterska

Vårdhandboken sårbehandling Länk till annan webbplats.

Sårbehandling för sjuksköterskor film Länk till annan webbplats.

Om särläkningen står still ändå

Har du samlat in en utförlig anamnes?

Är det rätt diagnos?

Är behandlingen av bakomliggande orsaker optimerad?

Får patienten i sig tillräckligt med näring?

Kontakta sårsjuksköterska

Vill du ha hjälp med bedömning så kontakta sårsjuksköterska.

Avancerad behandling

Ibland kan vi se god effekt av undertrycksbehandling med PICO på sår där läkningen står still eller avstannat. Kontakta sårsjuksköterska för bedömning vid behov. Det är sedan distriktsläkaren som ordinerar undertrycksbehandlingen.

Proteashämmare, kollagenförband (Suprasorb C, Promogran) kan kickstarta sårläkning genom tillförsel av kollagen och minskande av MMP i såret. Kontakta sårsjuksköterska för ordination.

Provtagning

Sår som inte läker ska tas på allvar. Involvera alltid läkaren som får bedöma om det behövs en biopsi eller annan provtagning.

Remittera

Läkaren kan remittera patienten vidare till specialist om det behövs. Har patienten tecken på bristande arteriell cirkulation eller tecken på venös insufficiens ska läkare alltid kontaktas för bedömning och remittering till kirurgmottagningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2023