Dokumentation

En vårdplan ska upprättas av ansvarig sjuksköterska. Där ska framgå vad som ska göras, när det ska göras, hur det ska göras, när uppföljning ska ske och av vem, .

Uppföljning av resultatet utifrån planerad omvårdnadsåtgärd ska resultera i en uppdatering av status.

I den Nationella Vårdhandboken Länk till annan webbplats. finns beskrivet hur sårvården och status ska dokumenteras. Dokumentationsstödet i omvårdnadsjournalen i cosmic är baserat på den information som finns där.

Om möjlighet finns ska såret fotograferas. Bilder av såret är en del av status och  kompletterar den skriftliga dokumentationen men kan aldrig ersätta den. Vid fotografering -  Lägg en papperslinjal längs med sårkanten. Se till att ljusförhållandena är så goda som möjligt och använd helst vit bakgrund. Se till att omgivande hud också kommer med på bilden.

Mer information om dokumentation i Cambio Cosmic och IVP - lokal sårbehandling Kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 januari 2023