IVP Lokal sårbehandling kommun

När ett sår förväntas kräva mer än 1-2 uppföljningar eller ta mer än 2 veckor att läka ska en vårdplan alltid upprättas.

Vid okomplicerade sår kan dokumentation om status och åtgärd i vissa fall anges endast i journalanteckning i den kronologiska journalen.

Hanteringen av vårdplanen IVP Lokal sårbehandling kommun skiljer sig något ifrån övriga vårdplaner då exempelvis sårstatus dokumenteras och följs direkt i vårdplanen och inte i kronologiska journalen.
I och med detta är det enkelt att följa det enskilda sårets väg mot läkning.

IVP Lokal sårbehandling kommun - Manual för utskrift , 965.4 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård