Journalutskrift

Om en journalhandling, avskrift eller kopia lämnas ut till annan personal i kommunen eller till annan vårdgivare, ska det antecknas i patientjournalen vem som fått handlingen, syftet och när den lämnades ut.

Vid utskrift eller kopiering av journal för eget bruk ska anteckning göras om syftet och utskriften ska sparas i pappersjournalen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård