Studenter

Procapita
Sjuksköterske, arbetsterapeut- och fysioterapeutstudenter ska ha personlig inloggning i Procapita som ger läsbehörighet, men inte skrivbehörighet.

SITHS-kort
Studenter erhåller tillfälliga SITHS-kort för att möjliggöra inloggning till Cosmic och Pascal.

Cosmic
Sjuksköterske, arbetsterapeut- och fysioterapeutstudenter ska ha inloggning i Cosmic med tillgång till journal, LINK och sammanhållen journal. Fulla läsbehörigheter men begränsade skrivbehörigheter med krav på vidimering av handledare.

Studenter har ej tillgång till Messenger i Cosmic.

Pascal
Sjuksköterskestudenter ska ha tillgång till Pascal. Arbetsterapeut- och fysioterapeut ges vid behov behörighet till Pascal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 november 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård