Studenter

Om studenter och inloggning och tillgång till olika verksamhetssystem.

Procapita

Sjuksköterske-, arbetsterapeut- och fysioterapeutstudenter ska ha personlig inloggning i Procapita som ger läsbehörighet, men inte skrivbehörighet.

SITHS-kort

Studenter erhåller tillfälliga SITHS-kort för att möjliggöra inloggning till Cosmic och Pascal.

Cosmic

Sjuksköterske, arbetsterapeut- och fysioterapeutstudenter ska ha inloggning i Cosmic med tillgång till journal, LINK och sammanhållen journal. Fulla läsbehörigheter men begränsade skrivbehörigheter med krav på vidimering av handledare.

Studenter har ej tillgång till Messenger i Cosmic.

Pascal

Sjuksköterskestudenter ska ha tillgång till Pascal. Arbetsterapeut- och fysioterapeut ges vid behov behörighet till Pascal.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård