Dokumentationssystem

För en bra utveckling av hälso- och sjukvård behövs en väl fungerande och strukturerad dokumentation. Detta ger ökad säkerhet, kontinuitet och bättre överblick i arbetet.

För sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Vid omvårdnadsdokumentation används ICF.

Bearbetning av ICF- modellen är gjord för att anpassas till Växjö kommuns hemsjukvård.

Verksamhetssytemen som används är Cambio Cosmic och Procapita/Lifecare

Aktuell information om procapita och gällande instruktioner/stöd för användande finns på kommunens intranät (kan bara nås från kommunens datorer) Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård