Dokumentationssystem

För en bra utveckling av hälso- och sjukvård behövs en väl fungerande och strukturerad dokumentation. Detta ger ökad säkerhet, kontinuitet och bättre överblick i arbetet.

För sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Vid omvårdnadsdokumentation används ICF.

Bearbetning av ICF- modellen är gjord för att anpassas till Växjö kommuns hemsjukvård.

Verksamhetssytemet som används är Procapita.

Aktuell information om procapita och gällande instruktioner/stöd för användande finns på kommunens intranät (kan bara nås från kommunens datorer) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård