Checklistor

Att dokumentera hälso- och sjukvård på ett strukturerat och omsorgsfullt sätt i patientens journal är en viktig åtgärd för att utveckla och säkra vården.

Som ett stöd för en god dokumentation finns här checklistor som ska användas vid upprättande av en journal. Här hittar du även övriga checklistor.

Checklistor Sjuksköterskor

Checklista - Dokumentation ny patient , 94.2 kB.
Checklista - Ankomstsamtal , 103.2 kB.
Checklista - Skyddsåtgärder , 93.9 kB.
Checklista - Avliden patient vid förväntat dödsfall , 46.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklistor Kommunrehab (AT/FT)

Checklista - Dokumentation ny patient , 85.4 kB.
Checklista - Skyddsåtgärder , 93.9 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2023
Rutiner för hälso- och sjukvård