Riktlinjer för patientjournaler

Ett enhetligt journalsystem ska användas i kommunens hälso- och sjukvård. Detta gäller oavsett om patienten bor i särskilt boende eller i ordinärt boende.

Den dokumentationsansvarige ska inom sin yrkeskompetens avgöra vad som ska tillföras patientjournalen. 

Vid rättelse av felaktighet skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den. 

Journalhandlingen ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till den.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård