Telefax

Om uppgifter från patientjournalen faxas till annan vårdgivare, läs mer under rubriken Faxrutiner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård