Telefax

Uppgifter kan skickas via telefax.

Om uppgifter från patientjournalen faxas till annan vårdgivare, mer information finns under rubriken Faxrutiner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juli 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård