Appva MCSS

Digital signering av HSL insatser i Appva MCSS

Administrationssida Appva MCSS:

https://vaxjo.appvamcss.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att komma åt administrationssidan behöver "Appva certificate" installeras på datorn via softwarecenter.

Inloggning i Appva MCSS online sker via SITHS-kort.

Inloggning i Appva MCSS mobilapplikation sker med personnummer och personlig kod.

_________________________________________________________________________________________________________________

Legitimerad personal lägger in insatser för signering på administrationssidan online. HSL-insatser signeras därefter i Appva MCSS på en mobil enhet av den som utför insatsen.
I undantagsfall kan det vid mer avancerade HSL-insatser med många moment behövas signeringslista på papper.

Nedanstående signeringslistor går inte över i digital form i nuläget:
-Kuffkontroll/byte gastrostomiport
-Signeringslistor i samband med trakeostomivård

Fristående dokument som t.ex kontrollista vid dialys som ej är applicerbara i det digitala systemet kvarstår i pappersform.

För de enheter som gått över till digital signering gäller nedanstående:

Omvårdnadspersonal

Rutin för omvårdnadspersonal Appva MCSS , 161.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Legitimerad personal

Rutin för legitimerad personal Appva MCSS , 127.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Enhetschef SoL/LSS

Rutin för enhetschef SoL/LSS Appva MCSS , 122.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Manual för månadsresultatuppföljning , 164.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Samordnare/planerare i ordinärt boende

Uppdragsbeskrivning , 100.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Övriga rutiner

Avbrottsplan för digital signering i Appva MCSS , 84.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegering utförs enligt rutin och registreras i Appva MCSS. Giltig delegering krävs för att kunna signera delegerade insatser.

OBS! Rapportering och dokumentation sker i patientjournal enligt gällande rutin.

Lathundar:

Enheter i insats , 105.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kalenderfunktionen - Insatser och frånvaro , 163.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Narkotika förbrukningsjournal , 256.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Narkotika där en del kasseras , 387.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid behovsläkemedel , 162.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Infusioner , 338.2 kB, öppnas i nytt fönster.

För utskrift:
Nödlista för signering av HSL insats - OF633 , 108.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildning / videomanualer:

Webbutbildning för systemet finns att tillgå på utbildningsportalen.
För att komma åt dessa via länkarna nedan behöver du vara inloggad på en kommundator.
Via privat dator kommer du åt utbildningsportalen om du loggar in på office.com.

Appva MCSS Appen - Omvårdnadspersonal och legitimerad personal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Appva MCSS - Administrationssidan för Legitimerad personal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Appva MCSS - Administrationssidan för enhetschef SoL / LSS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användarmanual och support på Appva:

https://support.appva.se/ Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård