Appva MCSS

Så arbetar du i Appva MCSS

Digital signering av HSL insatser i Appva MCSS

Administrationssida Appva MCSS:

För att komma åt administrationssidan behöver ett certifikat installerad på datorn du använder. Arbetar du i Växjö kommun installerar du "Appva certificate" via softwarecenter på datorn. Arbetar du hos en annan utförare sker installationen manuellt ute på arbetsplatsen.

Växjö kommun
https://vaxjo.appvamcss.com/ Länk till annan webbplats.

Linné Hemvård
https://vaxjo-linne.appvamcss.com/ Länk till annan webbplats.

Elme Hemvård
https://vaxjo-elme.appvamcss.com/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Legitimerad personal lägger in insatser för signering på administrationssidan online. HSL-insatser signeras därefter i Appva MCSS på en mobil enhet av den som utför insatsen.
I undantagsfall kan det vid mer avancerade HSL-insatser med många moment behövas signeringslista på papper.

Nedanstående signeringslistor går inte över i digital form i nuläget:
-Kuffkontroll/byte gastrostomiport
-Signeringslistor i samband med trakeostomivård

Fristående dokument som t.ex kontrollista vid dialys som ej är applicerbara i det digitala systemet kvarstår i pappersform.

För de enheter som gått över till digital signering gäller nedanstående:

Omvårdnadspersonal

Rutin för omvårdnadspersonal Appva MCSS , 117.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Legitimerad personal

Rutin för legitimerad personal Appva MCSS , 144.9 kB.

Enhetschef SoL/LSS

Rutin för enhetschef SoL/LSS Appva MCSS , 122.4 kB.
Manual för månadsresultatuppföljning , 164.1 kB.

Samordnare/planerare i ordinärt boende

Uppdragsbeskrivning Appva MCSS för samordnare ordinärt boende , 100.2 kB.

Avbrottsplan för digital signering

Driftstoppsrutin Digital signering Appva MCSS , 127.4 kB.

Om delegering

Delegering utförs enligt rutin och registreras i Appva MCSS. Giltig delegering krävs för att kunna signera delegerade insatser.

OBS! Rapportering och dokumentation sker i patientjournal enligt gällande rutin.

Lathundar legitimerad personal:

Lathund Appva MCSS Enheter i Insats , 105.9 kB.

Kalenderfunktionen - Insatser och frånvaro , 163.1 kB.

Narkotika - Insats och förbrukningsjournal , 189.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Narkotika där en del kasseras , 387.4 kB.

Vid behovsläkemedel , 162.1 kB.

Infusioner , 168.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Nödlista för signering av HSL insats - För utskrift

Nödlista för signering av HSL insats ska finnas i patientpärm hos respektive patient.
Dessa listor används enligt gällande rutin då signering ej kan ske via Appva MCSSa v någon anledning

Nödlista för signering av HSL insats - VÄXJÖ KOMMUN OF633 , 108.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Nödlista för signering av HSL insats - Linné Hemvård , 85.2 kB.
Nödlista för signering av HSL insats - Elme Hemvård , 97.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildning / videomanualer för dig som arbetar i Växjö kommun:

Webbutbildning för systemet finns att tillgå på Utbildningsportalen.
För att komma åt dessa via länkarna nedan behöver du vara inloggad på en kommundator.
Via privat dator kommer du åt Utbildningsportalen om du loggar in på login.vaxjo.se.

Appva MCSS Appen - Omvårdnadspersonal och legitimerad personal Länk till annan webbplats.
Appva MCSS - Administrationssidan för Legitimerad personal Länk till annan webbplats.
Appva MCSS - Administrationssidan för enhetschef SoL / LSS Länk till annan webbplats.

Utbildning/videomanualer för dig som arbetar i privat verksamhet

Användarmanual och support på Appva:

https://support.appva.se/ Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård