Språkbruk

Uppgifter som förs in i patientjournalen ska formuleras med respekt för patienten.

De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården ska vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så långt som möjligt förståeliga för patienten  och för övrig personal som behöver inhämta uppgifter från patientjournalen. Detta betyder inte att fackuttryck är förbjudna. Ibland kan det vara nödvändigt att använda dessa för tydlighetens skull.

Följ riktlinjerna i Svenska Akademiens ordlista Länk till annan webbplats. vad gäller förkortningar. Angående medicinska förkortningar gäller allmänt regeln att förkorta så lite som möjligt.

Det finns också en särskild förteckning över förkortningar som är tillåtna att använda i omsorgsförvaltningens journaler.

Se även Socialstyrelsens termbank Länk till annan webbplats. som förklarar innebörden av de vanligaste orden inom vård och omsorg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård