Arkivering

Journalhandlingar som ska arkiveras skickas till arkivansvarig omsorgsförvaltningen.

Innan journalen skickas eller lämnas till arkivansvarig ska gallring göras av ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut enligt rutiner för arkivering av patientjournal.

Förvaring av patientjournal inom enskild (privat) hälso- och sjukvård regleras i respektive avtal.

Se dokumenthanteringsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för Växjö kommuns omsorgsnämnd på intranätet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård