KVÅ koder

Information om KVÅ koder

Föreskrifter från och med den 1 januari 2019

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., gäller från och med den 1 januari 2019. Föreskrifterna innebär bland annat att kommunerna ska komplettera de patientuppgifter som de lämnar till Socialstyrelsen i dag med nya uppgifter om de vårdåtgärder som har utförts av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och där kommunen är vårdgivare. Vårdåtgärderna ska vara klassificerade enligt den mest detaljerade nivån i KVÅ. OBS! Samlingskoderna som slutar på "000" får alltså inte användas.

Socialstyrelsen har tagit fram ett urval av de koder som är aktuella inom kommunal hälso- och sjukvård. Den senaste versionen av filen finns alltid tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Socialstyrelsens urval av ICF och KVÅ för kommunal hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsen sökbara databas för KVÅ koder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lathundar i verksamheten

Växjö kommun har tagit fram ett rekommenderat urval av KVÅ koder som primärt används i verksamheten. Nedan presenteras dessa lathundar uppdelat per profession.

Kommunrehab
Arbetsterapeuter , 36.3 kB.

Fysioterapeuter , 151.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjuksköterskor
KVÅ-lathund med beskrivningstext , 208.9 kB, öppnas i nytt fönster.
KVÅ-lathund förenklad utan beskrivningstext , 152.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 februari 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård