KVÅ koder

Föreskrifter från och med den 1 januari 2019

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården Länk till annan webbplats., gäller från och med den 1 januari 2019. Föreskrifterna innebär bland annat att kommunerna ska komplettera de patientuppgifter som de lämnar till Socialstyrelsen i dag med nya uppgifter om de vårdåtgärder som har utförts av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och där kommunen är vårdgivare. Vårdåtgärderna ska vara klassificerade enligt den mest detaljerade nivån i KVÅ

Socialstyrelsen har tagit fram ett urval av de koder som är aktuella inom kommunal hälsp- och sjukvård. Den senaste versionen den filen finns alltid tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida:


Nedan hittar du lista med urval på KVÅ koder som ska användas inom kommunal hälso- och sjukvård

KVÅ koder Kommuner , 127.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till Socialstyrelsen sökbara databas för KVÅ koder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård