KVÅ koder

Information om KVÅ koder

Föreskrifter från och med den 1 januari 2019

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:67) om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., gäller från och med den 1 januari 2019. Föreskrifterna innebär bland annat att kommunerna ska komplettera de patientuppgifter som de lämnar till Socialstyrelsen i dag med nya uppgifter om de vårdåtgärder som har utförts av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och där kommunen är vårdgivare. Vårdåtgärderna ska vara klassificerade enligt den mest detaljerade nivån i KVÅ. OBS! Samlingskoderna som slutar på "000" får alltså inte användas.

Socialstyrelsen har tagit fram ett urval av de koder som är aktuella inom kommunal hälso- och sjukvård. Den senaste versionen av filen finns alltid tillgänglig på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Nedan hittar du lista med urval på KVÅ koder som ska användas inom kommunal hälso- och sjukvård

KVÅ koder Kommuner , 121.4 kB.

Socialstyrelsen sökbara databas för KVÅ koder Länk till annan webbplats.

Lathundar i verksamheten

Växjö kommun har tagit fram ett rekommenderat urval av KVÅ koder som primärt används i verksamheten. Nedan presenteras dessa lathundar uppdelat per profession.

Kommunrehab
Arbetsterapeuter , 36.3 kB.

Sjuksköterskor
KVÅ-lathund med beskrivningstext , 200 kB, öppnas i nytt fönster.
KVÅ-lathund förenklad utan beskrivningstext , 142.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård