Signering

Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska en journalanteckning, om det inte finns något synnerligt hinder, signeras av den som ansvarar för uppgiften.

Anteckningarna ska signeras inom två dygn för personal som dokumenterar i patientjournal. Uppgift i en journalhandling anses utförd först när den har signerats. Efter signering får anteckningen rättas men inte göras oläslig.

Ett signaturförtydligande ska finnas om inte hela namnet skrivs ut, så att man i efterhand kan få uppgift om vem som har gjort anteckningen. Varje enhet är skyldig att ha en lista med signaturförtydligande över den vårdpersonal som gör journalanteckningar.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård