Privata vårdgivare

Rutin , 973 kB, öppnas i nytt fönster. för dokumentation i privata vårdgivares journalsystem vid tillhandahållande av tjänster och tjänsteköp.

De sjuksköterskor som ska arbeta i de privata vårdgivarnas system hittar information om inloggning och dokumentation under G i mappen Arbetsplats SSK. Kvällsnattptrullen hittar information i sin mapp och helgtjänstgörande sjuksköterskor hittar den i Helgmappen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård