Privata vårdgivare

Rutin för dokumentation i privata vårdgivares journalsystem.

Rutin för dokumentation i privata vårdgivares journalsystem vid tillhandahållande av tjänster och tjänsteköp: Rutin för journalföring enligt patientdatalagen i digital journal hos privata vårdgivare , 973 kB.

De sjuksköterskor som ska arbeta i de privata vårdgivarnas system hittar information om inloggning och dokumentation under G i mappen Arbetsplats SSK. Kvällsnattptrullen hittar information i sin mapp och helgtjänstgörande sjuksköterskor hittar den i Helgmappen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård