Ansvar för legitimerad personal och vård- och omsorgspersonal

Enligt patientdatalagen SFS 2008:355 3 kap 3 § har de som har legitimation eller särskilt förordnande att utöva visst yrke skyldighet att föra patientjournal.

Skyldig att dokumentera är även den personal som biträder legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i enskild verksamhet (privat).

Vård- och omsorgspersonal

I Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd har vård- och omsorgspersonal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter skyldighet att föra patientjournal genom att:

  • föra signeringslista för hälso- och sjukvårdsåtgärder
  • dokumentera i journalen
  • läsa dokumentation när arbetspasset påbörjas samt vid behov 

Mer information om dokumentation i hälso- och sjukvårdsjournalen  och informationsöverföring mellan legitimerad personal och vård- och omsorgspersonal finns i rutin för dokumentation inom hälso- och sjukvården. , 227.2 kB, öppnas i nytt fönster.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2023
Rutiner för hälso- och sjukvård