Asylsökande journal och byte av personnummer och byte av personnummer

Personer som saknar de fyra sista siffrorna i personnumret läggs in i journalen med de 6 första siffrorna och -TF01.

Om det sedan tidigare finns en sådan person i systemet så kommer det en information om det och då får man pröva -TF02 osv.

När personen får ett fullständigt personnummer ska inte en ny journal upprättas. Systemansvarig kontaktas för korrigering av personnumret i journalen.

Vid könsbyte kan personnumret ändras och även då ska systemansvarig kontaktas för korrigering av personnumret i journalen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 oktober 2020
Rutiner för hälso- och sjukvård