Asylsökande journal och byte av personnummer och byte av personnummer

Detta gäller för asylsökandes journal och vid byte av personnummer.

Procapita/Lifecare
Personer som saknar de fyra sista siffrorna i personnumret läggs in i Procapita/Lifecare journalen med de 6 första siffrorna och -TF01. Om det sedan tidigare finns en sådan person i systemet så kommer det en information om det och då får man pröva -TF02 och så vidare.
När personen får ett fullständigt personnummer ska inte en ny journal upprättas. Systemansvarig kontaktas för korrigering av personnumret i journalen.
Vid könsbyte kan personnumret ändras och även då ska systemansvarig kontaktas för korrigering av personnumret i journalen.

Cosmic
Kontakta VIS support på telefonnummer 0470-582020 för hjälp att upprätta en journal med reservnummer om personen inte redan är upplagd i systemet av Region Kronoberg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 december 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård