IVP Dialys kommun

Vårdplanen används för patienter där vår verksamhet hanterar hela eller delar av dialysen.

I vårdplanen framgår typ av dialys, ansvariga kontaktpersoner på Region Kronoberg, hur uppföljning sker och vem som ansvarar över vilka delar.

Här framgår även insatser som utförs av delegerad personal i relation till dialys.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård