IVP Nefrostomi kommun

Denna vårdplan skapas när patienten har en nefrostomi.

Här anges aktuell ordination för hantering och och omläggning av nefrostomi. Det anges även om delegerad personal har uppdrag på att utföra några insatser i relation till denna.

I vårdplanen ska det även framgå hur uppföljning sker via Region Kronoberg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård