Gemensamma dokument kommun

Lättillgänglig information om samtycke samt beviljade HSL insatser

I gemensamma dokument kommun, finns en samling av vissa rubriker ifrån anteckningsmallarna. Till exempel samtycke och hemsjukvårdsinsatser.

Här kan du alltså få snabb information om samtycke är registrerat och om patienten är beviljad HSL insatser. Aktuella HSL insatser specificeras i vårdplansdelen.

Dessa uppdateras genom att skriva under respektive rubrik i en anteckningsmall i journalen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård