Tidbok och besökslista Kommunrehab

Tidboken är en del av Cosmic.

Syftet med användningen är att säkerställa planering, informationsöverföring och utförande av hälso- och sjukvårdsuppgifter som utförs av legitimerad personal. Arbetsuppgifter som är direkt kopplade till en patient så väl som arbetsuppgifter av mer praktisk och generell karaktär ska föras in i tidboken. Ingen planering i pappersform ska förekomma vid sidan av.

I tidboken sker även bokning av fordon och rum.

På kommunrehab används de personliga tidböckerna. Enstaka gemensamma tidböcker skapas vid behov. I nuläget finns endast en gemensam tidbok för hjälpmedelstekniker.

Till skillnad från sjuksköterskeversksamheten arbetar Kommunrehab med bokningsunderlag och vätelistor för planerade insatser.

Manualer

Bokningsunderlag, väntelista, tidbok Cosmic , 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Resursschema och schemamall , 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2023
Rutiner för hälso- och sjukvård