Osignerat och ovidimerat

Delen Osignerat och ovidimerat hittar du i menyn under översikter.

Här kan du söka fram och se de anteckningar som du har skrivit men ännu inte signerat. Du ser även de anteckningar som din student skrivit och du ska vidimera efter du har läst igenom den.

Du kan direkt härifrån signera en anteckning som anses klar. Du kan även komma direkt till vald anteckning för att komplettera den innan signering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård