Vårdplaner - IVP

OBS!! Rutiner och instruktioner på denna sida är inte giltiga förrän 1 nov 2021

När en patiens skrivs in i den kommunala hälso- och sjukvården i Växjö Kommun skapas ett vårdåtagande där separata vårdplaner relaterade till ett eller flera hälsoproblem eller risker skapas. I vårdplanen framgår vilka insatser och åtgärder som är aktiva i relation till specifikt hälsoproblem.

Instruktion vårdåtagande och vårdplaner

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2021
Rutiner för hälso- och sjukvård