Vårdplaner - IVP

I vårdplanen framgår vilka insatser och åtgärder som är aktiva i relation till specifikt hälsoproblem.

När en patiens skrivs in i den kommunala hälso- och sjukvården i Växjö kommun skapas ett vårdåtagande där separata vårdplaner relaterade till ett eller flera hälsoproblem eller risker skapas.

Vårdplaner - Pappersmanual för utskrift , 480.1 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård