IVP Hjärtsvikt

Denna vårdplan skapas när det finns behov av en mer samlad plan för en patient med hjärtsvikt.

I den framgår bland annat handlingsplaner för olika scenarion samt förebyggande åtgärder och kontroller.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård