IVP Syrgasbehandling i hemmet

Vårdplanen används hos patienter där vår verksamhet ansvarar över och hanterar syrgasbehandling i hemmet

I vårdplanen framgår typ målsättning, indikation, plan framåt, ansvariga kontaktpersoner på Region Kronoberg, hantering, hur uppföljning sker och vem som ansvarar över vilka delar.

Bildexempel på hur IVP Syrgasbehandling i hemmet kan se ut

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård