IVP Behandlingsbegränsningar

I IVP Behandlingsgränsningar anges vilka ställningstaganden och överenskommelser som finns relaterat till behandlingsbegränsningar

Ställniningstagande och överenskommelser som kan vara aktuella att ange under denna vårdplan är:

  • Hjärt- och lungräddning vid hjärtstopp
  • Ställningstagande till att bli inskickad till slutenvården vid försämring av hälsotillstånd
  • Övriga överenskommelser relaterat till behandlingsbegränsningar

Informationen i denna vårdplan ska även antecknas under "Observera" i journalsystemet Procapita för vetskap för övriga professioner.

Ansvarig läkare på vårdcentral ansvarar över att beslut om 0HLR i registreras i uppmärksamhetssymbol i Cosmic.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård